ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'دریفت'

رکورد طولانی ترین دریفت دنیا توسط بی ام و BMW M5

رکورد طولانی ترین دریفت دنیا توسط بی ام و BMW M5 ۸ ساعت دریفت بدون توقف
بارگذاری شده توسط :farjam1992 در تاریخ : ۱-۷-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 230

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 230 - 2018 Porsche 911 Turbo S Riviera Blue Drag Racing 1/4 Mile Testing before 720S and P100D Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۲۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 217

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 217 McLaren 720S vs Lamborghini Huracan Performante Drag and Roll Racing رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 216

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 216 Vehicle Virgins vs DragTimes - McLaren 720S vs 805 HP Supercharged Lamborghini Huracan رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 215

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 215 Is the Lamborghini Performante faster than the regular Huracan in a Drag Race? رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 214

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 214 McLaren 720S vs 829HP McLaren 650S EVT825 Roll Races رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 213

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 213 McLaren 720S vs Ford GT Twin Turbo Heffner GT1000 Roll Racing and Rev Battle رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 212

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 212 McLaren 720S vs Lamborghini Huracan LP610-4 1/2 Mile Drag and Roll Races رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 211

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 211 McLaren 720S Launch Control Demonstration and How-To along with 0-150 MPH Run رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 210

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 210 Ford GT Rally Chasing a new GT رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 209

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 209 Lamborghini Aventador SV vs Tesla Model S P100D Ludicrous Plus Drag Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 208

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 208 Tesla Model X P100D Ludicrous sets World Record vs Lamborghini Aventador SV Drag Racing 1/4 Mile رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 207

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 207 McLaren 720S vs Lamborghini Aventador SV 1/4 mile Drag Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 206

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 206 McLaren 720S delivery, first drive and photo/drone gallery. Guess how fast this monster is? رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 205

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 205 Tesla Model S P100D Ludicrous vs 1,000 HP Cadillac CTS-V Drag Racing and Roll Racing رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 204

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 204 720HP Ford GT takes a Lamborghini Huracan LP610-4 Drag Racing and Roll Racing رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 203

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 203 Tesla Model S P100D Ludicrous vs 1,000 HP Toyota Supra Turbo Drag Racing and Roll Racing رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 202

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 202 Lamborghini Huracan 1/4 Mile World Record for Quickest Stock Lambo running 10.4 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 201

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 201 Tesla Model S P100D new record and fully loaded 1/4 Mile Testing vs Camaro ZL1 and BMW 550i رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 200

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 200 Lamborghini Huracan LP580-2 Drag Racing 1/4 Mile at Bullfest Miami 2017 رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 199

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 199 Underground Racing UGR Twin Turbo Lamborghini Gallardo Drag Racing 1/4 Mile رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 198

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 198 Lamborghini Bullfest Miami 2017 BBQ with Veneno رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 197

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 197 McLaren 650S Spyder runs deep in the 10's on Stock on OEM Tires 1/4 Mile Drag Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 196

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 196 Tesla Model S and X take on Audi R8, Ferrari 458, 488, Hellcat, CTS-V, M5, Porsche Turbo S, Camaro رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 195

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 195 707HP Challenger Hellcat vs Tesla Model S P100D Heads up 1/4 Mile Drag Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 194

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 194 McLaren Battle! 675LT vs 650S Racing at StreetCarDrags Event رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 193

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 193 800HP Challenger Hellcat vs Lamborghini Huracan Drag Racing 1/4 Mile رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 192

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 192 Lamborghini Aventador Roadster LP700-4 vs Huracan LP610-4 Roll Races رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 191

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 191 Tesla Model S P100D Ludicrous vs Ferrari 488 GTB Spider 1/4 Mile Drag Race رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 190

مسابقات دریفت و حرکات نمایشی ماشین شماره 190 Lamborghini Huracan sets record running 10.5 vs McLaren 675LT 1/4 Mile Drag Racing رانندگان دیوانه و افرادی که آن را در این مسابقات خیابانی در خیابان ها می بینند. شما رو به دیدن این ویدئو دعوت میکنیم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.
بارگذاری شده توسط :alireza.rm1 در تاریخ : ۱۱-۶-۱۳۹۸
نمایش اطلاعات بیشتر