ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'مهندس سعیدی'

مصاحبه مهندس سعیدی قسمت اول کارخانه

مصاحبه مهندس سعیدی قسمت اول کارخانه
بارگذاری شده توسط :glx در تاریخ : ۵-۱۱-۱۳۹۲

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت 3

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت سوم
بارگذاری شده توسط :glx در تاریخ : ۵-۱۱-۱۳۹۲

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت 1

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت اول
بارگذاری شده توسط :glx در تاریخ : ۵-۱۱-۱۳۹۲

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت 2

مصاحبه مهندس سعیدی در برنامه پایش قسمت دوم
بارگذاری شده توسط :glx در تاریخ : ۵-۱۱-۱۳۹۲

مصاحبه مهندس سعیدی قسمت دوم کارخانه

مصاحبه مهندس سعیدی قسمت دوم کارخانه
بارگذاری شده توسط :glx در تاریخ : ۵-۱۱-۱۳۹۲
نمایش اطلاعات بیشتر