نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
سیر تکاملی ماشین های فراری از سال 1947 - 2019سیر تکاملی خودرو
انصراف

سیر تکاملی ماشین BMW از سال 1929 - 2019
1- 1929 Dixi
2- 1929 Dixi 3/15 DA-2
3- 1930 BMW 3/15 Wartburg
4- 1933 BMW 3.20 AM-4
5- 1933 BMW 303
6- 1935 BMW 315
7- 1935 BMW 315-1
8- 1936 BMW 319
9- 1936 BMW 319-1
10- 1937 BMW 327
11- 1938 BMW 321
12- 1939 BMW 335
13- 1949 BMW 340
14- 1952 BMW 501
15- 1955 BMW Isetta 250
16- 1956 BMW Isetta 300
17- 1957 BMW 600
18- 1959 BMW 700
19- 1962 BMW 3200 CS
20- 1962 BMW 1500
21- 1964 BMW 1600
22- 1966 BMW 1602
23- 1967 BMW 1600GT
24- 1968 BMW 2002
25- 1968 BMW 2800 Spicup
26- 1968 BMW E3
27- 1972 BMW E12
28- 1975 BMW E21
29- 1976 BMW E24
30- 1977 BMW E23
31- 1978 BMW M1 (E26)
32- 1981 BMW E28
33- 1982 BMW E30
34- 1986 BMW E32
35- 1988 BMW E34
36- 1989 BMW Z1
37- 1990 BMW E36
38- 1994 BMW E38
39- 1995 BMW E39
40- 1996 BMW Z3
41- 1998 BMW Z3 Coupe
42- 1998 BMW E46
43- 1999 BMW X5 (E53)
44- 1999 BMW Z8
45- 2000 BMW E46 Compact (3 Series)
46- 2002 BMW E65
47- 2002 BMW Z4 (E85/E86)
48- 2003 BMW E60
49- 2004 BMW E61 (5 Series)
50- 2005 BMW E90 (3 series)
51- 2006 BMW E70 X5 (second-generation)
52- 2007 BMW E82 (1 series)
53- 2008 E71 X6
54- 2008 BMW F01 (7 series)
55- 2009 BMW E84 X1
56- 2009 BMW F07 (5 Series GT)
57- 2011 BMW F12 (6 Series)
58- 2011 BMW F25 X3 (Second generation)
59- 2012 BMW F30 (3 Series)
60- 2013 BMW F34 (3 Series GT)
61- 2013 BMW F15 X5
62- 2014 BMW i8
63- 2015 BMW G11 (7 Series)
64- 2016 BMW G30 (5 Series)
65- 2018 BMW 6 Series GT
66- 2019 BMW 8 Series

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.