آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی ، لغات و گرامر زبان ترکی استانبولی

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : alikianpour1987

لیست پخش ایجاد شد.