برد تیم ملی دانمارک از تیم ملی پرو در سال 1997

عنوان دسته بندی : ورزشی

عنوان کانال : تاریخچه ادوار مختلف جام جهانی

لیست پخش ایجاد شد.