پرتاب ماهواره ظفر شکست خورد

عنوان دسته بندی : فناوری اطلاعات

عنوان کانال : خبرفوری

لیست پخش ایجاد شد.