نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
آموزش رقص آذری تنظیم تبریز حرکت ضربلی یاپیشدیرماآموزش
انصراف

آموزش درس پیدایش خاک (Soil Genesis)_درس دوم
درس دوم: سنگ‌ها و کانی‌ها
سنگ‌ها
سنگ‌های آذرین
سنگ‌های آذرین بیرونی
سنگ‌های آذرین درونی
سنگ‌های آذرین بر حسب میزان سیلیس
سنگ‌های آذرین اسیدی
سنگ‌های آذرین خنثی
سنگ‌های آذرین بازی
بررسی چند سنگ آذرین
سنگ‌های رسوبی
سنگ‌های رسوبی آواره‌ای (تخریبی)
سنگ‌های رسوبی غیر آواره‌ای (شیمیایی)
سنگ‌های دگرگونی
سنگ‌های دگرگونی مجاورتی
سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای
سنگ‌های دگرگونی حرکتی
کانی‌ها
کانی اولیه
کانی‌های اولیه بر حسب تعداد اکسیژن به اشتراک گذاشته
نزوسیلیکات
سوروسیلیکات
سیکلوسیلیکات
اینوسیلیکات
فیلوسیلیکات
تکتوسیلیکات
کانی ثانویه
کانی‌های ثانویه از نظر زمین‌شناسی
کربنات‌ها
کانی‌های گوگرددار
کانی‌های اکسیدی
سیلیکات‌های ورقه‌ای
انواع رس‌های سیلیکاتی
رس ۱:۱
رس ۲:۱
رس ۲:۱:۱
عوامل موثر بر ساختار کانی
ترتیب تبلور کانی
موقعیت یون در ساختمان کانی (جایگزینی هم شکل)
میزان اتصال تتراهدرال‌ها (Tetrahedral) به یکدیگر
وجود آهن در ساختمان کانی

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
آموزش مضراب زدن ۰۵:۴۹

آموزش مضراب زدن

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
آموزش تنبک بخش دوم ۰۱:۰۹

آموزش تنبک بخش دوم

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
آموزش تنبک  بخش اول ۰۳:۴۵

آموزش تنبک بخش اول

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.