نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
ترمز الکتریکی اینورتر (ترمز dc) و مقاومت ترمز چیست و چگونه نصب میشود؟آموزش
انصراف

آموزش درس پیدایش خاک (Soil Genesis)_درس چهارم
درس چهارم: تشکیل و تکامل خاک
فاکتورهای خاک سازی
علل و عوامل تغییرات خاک‌ها
اقلیم (آب و هوا)
نقش بارندگی در تشکیل و تکامل خاک
نقش دما در تشکیل و تکامل خاک
مواد مادری
ردیف مواد مادری (سنگ شناسی)
زمان
ردیف زمانی
پستی و بلندی
ردیف پستی و بلندی (کاتنا)
خاک‌های احیایی (گلی) و شبه احیایی (شبه گلی)
موجودات زنده
ردیف زیستی
فرایندهای خاک سازی (افزایش، کاهش، جابه جایی و تغییر شکل)
عوامل و فرایندهای خاک سازی در نیمرخ خاک
خروج مواد
ته نشست یا تجمع مواد
آبشویی
غنی شدن
فرسایش سطحی
انباشتگی
آهک زدایی
آهکی شدن
شور شدن
شوری زدایی
قلیایی شدن
سدیم زدایی
انتقال مکانیکی ذرات
به هم خوردگی خاک
پادزولی شدن (Podozolization)
سیلیس زدایی
سیلیسیم دار شدن دوباره
تجزیه
سنتز
تیره شدن
کمرنگ شدن
انباشتگی بقایای گیاهی
هوموسی شدن (Humification)
تجمع مواد آلی
رسیدگی
معدنی شدن
رنگین شدن
گلی شدن
Loosening
Hardening

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
آموزش تنبک بخش دوم ۰۱:۰۹

آموزش تنبک بخش دوم

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
آموزش تنبک  بخش اول ۰۳:۴۵

آموزش تنبک بخش اول

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
آموزش مضراب زدن ۰۵:۴۹

آموزش مضراب زدن

تاریخ ارسال : ۶-۱۲-۱۳۹۷ آموزش
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.