نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
سریال روح در خانه - بوروح در خانه
انصراف

سریال روح در خانه - کری، کرک و شایان با زیر نویس فارسی
(شایان) دختر نوجوان (کری) و (کرک) ھمیشه احساس می کرده که چیزی پلید او را تعقیب می کند، اما درست از دو سال پیش روزی که این خانواده به خانه قدیمی سه خوابه شان آمده اند، پدیده ای غیرقابل درک ھمه آنھا را مورد حمله قرار داده است. شبح ھایی که ظاھر می شوند، اجسامی که جابجا می شوند و برخوردھای فیزیکی دردآور این خانواده را مجبور می کند تا برای فھمیدن جریان، دست بکار بشوند. آیا شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم خبره تحقیقات فرا زمینی اش قادرند بفھمند چھ چیزی این خانه را تسخیر کرده است؟

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.