طبق نامه ی ارسالی از دبیرخانه ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه امکان پخش این ویدیو وجود ندارد.


مالک ویدیو می تواند از طریق سامانه ی رسیدگی به در خواست های رفع فیلتر تقاضای رفع فیلتر نماید.

سریال گلپری دوبله فارسی قسمت 83

عنوان دسته بندی : فیلم و سریال

عنوان کانال : سریال گلپری

لیست پخش ایجاد شد.