انتظار برای خانه‌دار شدن از ۲۵ سال به ۴۳ سال رسید

عنوان دسته بندی : گوناگون

عنوان کانال : قاط پاتی

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.