استروبوسکوپی چیست؟ (تصویربرداری رنگی از حنجره)|گفتار توان گسترالبرز

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : behtarintavanbakhshykaraj

لیست پخش ایجاد شد.