آیا از نحوه عملکرد فیلتر مرحله اول دستگاه تصفیه آب آگاهی دارید ؟

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : waterpurifier

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.