نمایش دهنده ثابت
تاریک نمودن حاشیه
موزيك ويدئويي زيبا ترکی به نام موطلایی ماهسون
انصراف

آهنگ ترکی یورولدوم از ماهسون
ترجمه ترانه یورولدوم از ماهسون

Bu hayatın yokuşunu tırnaklarımda kazıdım. سختی های زندگی را با ناخن هایم کندم

Geçen yıllar yordu beni dönüp de hiç bakmadım. سالهایی که گذراندم منو خسته کردحتی برنگشتم که نگاهشون کنم

Dostlarımı sevdiğimi hayatımda satmadım. دوستانم و کسی را که دوست داشتم در عمرم هرگز نفروختم

Yoruldum yoruldum yoruldum artık. خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم

Çok karınca göِrdüm ama üzerine hiç basmadım مورچه های زیادی دیدم اما هرگز لهشون نکردم

Namusumu Şerefimi beş paraya hiç satmadım, ناموس وشرفم را به پنج قرون پول هرگز نفروختم

Allahımdan başkasına Allah diye tapmadım کسی رو مثل خدای خودم پیدا نکردم

Yoruldum yoruldum yoruldaum artık. خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم

Yoruldum yalanlardan yoruldum sevdalardan خسته شدم از دروغها از عشقها

İki yüzlü Nankörlereden (Namertlerdan) yoruldum از مردم دورو و نمک نشناس

( نامرد) خسته شدم

Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok, انسانهای زیادی دیدم که لباس ندارند

Çok elbise Gördüm içinde insan yok ولباسهای زیادی دیدم که درونش انسان نبود

İnsanların dost veya düşman Olduklarını nerden bilesin ha دوست یا دشمن بودن آدمهارو از کجا میفهمی؟

İnsanların alınlarında kahpe mi yazılı Ki kahpe olduklarını bilesin ha آیا بدی در سرنوشت آدمها نوشته شده که تو بدی اونهارو بفهمی؟

Ezilmişten yana oldum sen solcusun dediler از زشتی ها و بدیها به دور ماندم، گفتند تو خرابکار هستی

Ülkemi çok Sevdim diye sen sağcısın dediler با اینکه به مملکتم عشق می ورزیدم، گفتند تو خائن هستی

Namaz kıldım, oruç tuttum Sen yobazsın dediler نماز خوندم ، روزه گرفتم گفتند تو کافری

Yoruldum yoruldum yoruldum artık. خسته شدم خسته شدم، دیگه خسته شدم

∨بیشتر...
برای دریافت فایل باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
برای اعمال نظر باید وارد سایت شوید یا " + ثبت نام کنید.
نظرات :
Error
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
ویدیوهای مرتبط | نظرات
ویدیوی بعدی
نمایش خودکار
اشتراک گذاری با دنبال کنندگان
نام دنبال کننده :
    ویدیو برای دوستان ارسال شد.