لحظه اشتباه تاریخی #اسکار که الان حسابی سوژه توییتر جهانی شده.

عنوان دسته بندی : گوناگون

عنوان کانال : درهم و برهم

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.