خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:04

آموزش اصطلاحات فوتبال

آموزش اصطلاحات فوتبال به زبان انگلیسی
Video04:23

آموزش اصطلاحات ورزش بوکس

آموزش اصطلاحات ورزش بوکس به زبان انگلیسی
Video01:48

آموزش نام ادویه ها و گیاهان در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی -آموزش نام ادویه ها و گیاهان در زبان انگلیسی
Video06:36

بهترین گیمر دنیا

بهترین گیمر دنیا (READING MEAN COMMENTS)
Video03:13

Learn English with Tongue Twisters

آموزش زبان انگلیسی -Learn English with Tongue Twisters
Video00:16

آموزش زبان انگلیسی -غایب

آموزش زبان انگلیسی -غایب آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

آموزش زبان انگلیسی - حیوانات

آموزش زبان انگلیسی - حیوانات-animals آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

آموزش زبان انگلیسی - سیب

آموزش زبان انگلیسی - سیب-apple آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

آموزش زبان انگلیسی - قوزک پا

آموزش زبان انگلیسی - قوزک پا آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

آپارتمان-apartment

آپارتمان-apartment آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

هنر- art

هنر- art آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

بالغ-adult

بالغ-adult آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

استدلال- argument

استدلال- argument آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

بازو- Arm

بازو- Arm آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

حساب-arithmetic

حساب-arithmetic آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:14

پیش بند apron

پیش بند apron آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:13

فرودگاه Airport

Airport فرودگاه آموزش تصویری کلمات پر کاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video00:13

عصبانیت

عصبانیت angry آموزش تصویری کلمات پرکاربرد و رایج زبان انگلیسی
Video03:59

آموزش اصطلاحات انگلیسی-66

آموزش اصطلاحات انگلیسی-66-( put up with sth )
Video03:49

آموزش اصطلاحات انگلیسی-65

آموزش اصطلاحات انگلیسی-65-( ... Don t chew ).
Video04:18

آموزش اصطلاحات انگلیسی-64

آموزش اصطلاحات انگلیسی-64-( to hone )
Video00:53

آموزش زبان انگلیسی -مقدمه بیان جمله(رسمی)

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی -مقدمه بیان جمله(رسمی)
Video00:41

آموزش زبان انگلیسی - مقدمه بیان جمله (محاوره)

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی - مقدمه بیان جمله (محاوره)
Video05:28

آموزش زبان انگلیسی -قیود تکرار

آموزش زبان انگلیسی -قیود تکرار-سید امیرحسین میرحبیبی
Video00:54

ایران سرسبز - Verdurous Iran

آموزش زبان انگلیسی -ایران سرسبز - Verdurous Iran -سید امیر حسین میرحبیبی.
Video01:22

آموزش زبان انگلیسی-مترو تهران

آموزش زبان انگلیسی-مترو تهران-سید امیر حسین میرحبیبی
Video01:45

Bookworm

Bookworm-خرخون - سید امیر حسین میرحبیبی. آموزش زبان انگلیسی
Video00:51

چوپان - Shepherd

آموزش زبان انگلیسی- چوپان - Shepherd - سید امیر حسین میرحبیبی.
Video00:43

آموزش زبان انگلیسی-Book Fair

آموزش زبان انگلیسی-Book Fair-سید امیر حسین میرحبیبی.
Video01:02

Do not listen in

آموزش زبان انگلیسی Do not listen in- سید امیر حسین میرحبیبی

آموزش زبان انگلیسی

amozeshIT

۱۳۹۴-۴-۲۱

۱۳۹۴-۹-۲۸

۱۵۲

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.