+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:08

آموزش تست کنکور درس زبان

آموزش تست کنکور درس زبان مبحث گرامر
Video01:08

آموزش تست کنکور استاد احمدی

آموزش تست کنکور استاد احمدی
Video01:08

آموزش تست کنکور درس شیمی2

آموزش تست کنکور درس شیمی2 مبحث لوله کاتودی

کنکور

amozeshIT

۱۳۹۴-۴-۲۹

۱۳۹۴-۴-۲۹

۳

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.