خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video12:39

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 72

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این قسمت مبحث Demo Modifying Dynamic Data Fields
Video13:58

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 32

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث When Classes Change
Video01:14

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 35

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث Introduction
Video01:52

آموزش تست خودکار End to End قسمت 25

دوره های آموزشی فعالیت های مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار در این مبحث Isolating External Components with the Gateway Design Pattern
Video09:47

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 81

مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث Demo deploying to an ISP
Video06:42

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 79

مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث Demo using WebDeploy
Video02:33

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 80

مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث SQL Deploy and Web config transforms
Video04:32

آموزش مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 قسمت 76

مقدمه ای بر فرم های وب ASP.NET 4 در این مبحث Demo deploying by hand

آموزش برنامه نویسی

aryan_aval

۱۳۹۳-۱۲-۱۴

۱۳۹۵-۱۰-۱۸

۱۳۴۶

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.