خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت بیست و یک

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت بیست و یک خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت بیست

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت بیست خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت نوزده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت نوزده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video21:54

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هجده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هجده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هفده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هفده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت شانزده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت شانزده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت پانزده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت پانزده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت چهارده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت چهارده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت سیزده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت سیزده خلاصه داستان : استار علیه نیروهای شیطانی، پرنسسی جادویی به نام استار باترفلای از سیاره ای به نام Mewni برای درس خواندن به مدرسه ای در زمین فرستاده می شود. او باید با ماجراهای روزانه مدرسه دست و پنجه نرم کنند و از گرز جادویی استار در برابر افتادن به دست موجودی تبهکار با نام Ludo جلوگیری کنند. لودو شخصیتی منفور از Mewni می باشد که ارتشی از هیولاها را رهبری می کند و …
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت دوازده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت دوازده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:24

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت یازده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت یازده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:54

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت ده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت ده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت نه

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت نه استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هشت

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هشت استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هفت

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت هفت استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت شش

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت شش استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:24

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت پنج

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت پنج استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:54

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت چهار

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت چهار استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:09

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت سه

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت سه استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:06

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت دو

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت دو استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video22:41

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت یک

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 2 قسمت یک استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:51

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت سیزده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت سیزده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:06

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت دوازده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت دوازده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:51

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت یازده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت یازده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video19:36

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت ده

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت ده استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:51

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت نه

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت نه استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:36

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت هشت

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت هشت استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video20:51

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت هفت

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت هفت استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video21:06

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت شش

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت شش استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.
Video20:51

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت پنج

انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی دوبله فارسی فصل 1 قسمت پنج استار علیه نیروهای شیطان (به انگلیسی: Star vs. the Forces of Evil) یک انیمیشن سریالی است که از شبکهٔ دیزنی اکس دی پخش می‌شود. شخصیت اصلی این سریال «استار» نام دارد و ماجراهای جالبی می‌سازد.

استار علیه نیروهای شیطانی

cartoonkadeh

۱۳۹۷-۱۲-۲۶

۱۳۹۷-۱۲-۲۶

۳۴

انیمیشن

استار علیه نیروهای شیطانی