خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video06:25

پشت صحنه پارک ژوراسیک - فیلمبرداری در جنگل

پشت صحنه پارک ژوراسیک - فیلمبرداری در جنگل را در این ویدیو ببینید.
Video02:26

خاطرات کریس پرت در پارک ژوراسیک

خاطرات کریس پرت در پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید
Video09:29

ساخت کامل دایناسورها در پارک ژوراسیک

پشت صحنه ساخت کامل دایناسورها در پارک ژوراسیکرا در این ویدیو ببینید.
Video03:24

ساخت دایناسورهای رباتی در پارک ژوراسیک

ساخت دایناسورهای رباتی در پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید.
Video11:35

گفتگو با بازیگران پارک ژوراسیک

گفتگو با بازیگران پارک ژوراسیک و نمایش پشت صحنه هایی از این فیلم جذاب
Video29:52

گفتگو با نویسنده پارک ژوراسیک

گفتگو با نویسنده پارک ژوراسیک و پشت صحنه های جالب این فیلم
Video09:07

پشت صحنه ساخت پارک ژوراسیک در هاوایی

پشت صحنه ساخت پارک ژوراسیک در هاوایی
Video04:35

طراحی دایناسور در پارک ژوراسیک

پشت صحنه های از طراحی دایناسور در پارک ژوراسیک را می بینیم.
Video04:20

پشت صحنه پارک ژوراسیک قسمت 3

پشت صحنه پارک ژوراسیک قسمت 3 را در این ویدیو دنبال کنید.
Video10:35

پشت صحنه ساخت دایناسورها در پارک ژوراسیک

پشت صحنه ساخت دایناسورها در پارک ژوراسیک را در این و یدیو ببینید.
Video03:23

گفتگو با سازندگان پارک ژوراسیک

گفتگو با سازندگان پارک ژوراسیک و دیدن پشت صحنه های از این فیلم.
Video16:28

پشت صحنه ساخت دایناسورها در پارک ژوراسیک

پشت صحنه ساخت دایناسورها در پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید.
Video20:36

کلیپ های دیدنی در پارک ژوراسیک

پشت صحنه و کلیپ های دیدنی در پارک ژوراسیک.
Video11:03

پشت صحنه ساختن دنیای پارک ژوراسیک

پشت صحنه ساختن دنیای پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید.
Video01:23

پشت صحنه پارک ژوراسیک - دایناسور و خدمه

پشت صحنه پارک ژوراسیک - دایناسور و خدمه
Video08:36

پشت صحنه پارک ژوراسیک - نبرد نهایی

پشت صحنه پارک ژوراسیک - نبرد نهایی را در این ویدیو ببینید.
Video07:32

پشت صحنه های دیدنی در پارک ژوراسیک

پشت صحنه های دیدنی در فیلم پارک ژوراسیک

پشت صحنه های پارک ژوراسیک

dalfak.com

۱۳۹۸-۱-۱۸

۱۳۹۸-۱-۱۸

۱۷

گوناگون

پشت صحنه های پارک ژوراسیک