خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:08

حادثه سقوط جرثقیل

برنامه درشهر یکشنبه 1394/09/29 حادثه سقوط جرثقیل در تهران
Video03:58

حریق در میدان شوش

برنامه درشهر پنجشنبه 1394/09/19 حریق در میدان شوش
Video04:28

ماجرای دوردور جریان دارد

برنامه درشهر دوشنبه 1394/09/16 - ماجرای دوردور جریان دارد - دور زدن بی هدف ماشینهای لوکس در خیابان های کشور و برخورد نیروی انتظامی
Video06:09

دستگیری گسترده سارقان خشن

برنامه درشهر شنبه 1394/09/14 - دستگیری گسترده سارقان خشن
Video04:05

کلاهبرداری با کارت بانکی

برنامه درشهر جمعه 1394/09/13 کلاهبرداری با کارت بانکی
Video04:15

حادثه حریق در مرکز تجاری

برنامه درشهر پنجشنبه 1394/09/12- حادثه حریق در مرکز تجاری - حریق در مرکز تجاری واقع در خیابان ولیعصر تهران
Video03:06

مهار متهمان خشن پایتخت

برنامه درشهر شنبه 1394/09/07 - مهار متهمان خشن پایتخت - طرح مرحله پنجم مبارزه با اراذل و اوباش تهران بزرگ
Video05:57

250 میلیون برای جعل ویزا

برنامه درشهر چهارشنبه 1394/08/27 - 250 میلیون برای جعل ویزا
Video05:27

سارقان خشن

برنامه درشهر دوشنبه 1394/08/25 -سارقان خشن - دستگیری سارقان توسط نیروی انتظامی
Video03:12

سقوط در چاه پر آب

برنامه درشهر دوشنبه 1394/07/13 - سقوط در چاه پر آب - سقوط در چاه پر آب در تهران بلوار کاوه
Video05:39

پارچه هایی که سوختند

برنامه درشهر جمعه 1394/06/27 سوختن کارگاه پارچه
Video05:04

حریق شبانه ی بازار

برنامه درشهر سه شنبه 1394/06/17 حریق شبانه ی بازار
Video05:11

دو حریق گسترده شبانه

برنامه درشهر شنبه 1394/05/31 دو حریق گسترده شبانه
Video05:04

درپوش شکسته چاه

برنامه درشهر چهارشنبه 1394/05/28 درپوش شکسته چاه
Video04:33

سقوط مرگبار

برنامه درشهر شنبه 1394/05/24 سقوط مرگبار درون چاه عمیق
Video03:09

به دام افتادن حوالی راه آهن

برنامه درشهر شنبه 1394/05/17 - به دام افتادن حوالی راه آهن - دستگیری سارقین سیستم های صوتی و وسایل داخل خودرو
Video03:11

پلیس و متهمان خشن پایتخت

برنامه درشهر پنج شنبه 1394/05/15 - پلیس و متهمان خشن پایتخت
Video02:50

پدیده شوم

برنامه درشهر دوشنبه 1394/05/12 دستگیری قاچاقچیان کالا
Video03:49

حریق در شورآباد

برنامه درشهر چهارشنبه 1394/05/07 حریق در شورآباد تهران
Video04:13

چاه دردسرساز

برنامه درشهر سه شنبه 1394/04/09 چاه دردسرساز
Video03:50

سقوط مرگبار

برنامه درشهر دوشنبه 1394/04/01 سقوط مرگبار
Video03:38

سرقت به شیوه تخریب

درشهر یکشنبه 1394/03/24 -سرقت به شیوه تخریب
Video03:32

تخریب کارگاه در چند دقیقه

درشهر چهارشنبه 1394/03/20 -تخریب کارگاه در چند دقیقه
Video03:54

مرگ خاموش حتی در فصل گرم

برنامه درشهر سه شنبه 1394/03/19 مرگ خاموش حتی در فصل گرم
Video03:35

سند نمره ها در پایگاه پلیس

درشهر شنبه 1394/03/16 -سند نمره ها در پایگاه پلیس
Video04:23

تقلب در خرید و فروش

برنامه ی درشهر پنجشنبه 1394/03/07 تقلب در خرید و فروش
Video03:06

دستگیری سارقان بازار

درشهر دوشنبه 1394/03/04 - دستگیری سارقان بازار
Video04:15

برخورد با اراذل به سطح 3 رسید

برنامه درشهر دوشنبه 1394/02/28 برخورد با اراذل به سطح 3 رسید
Video04:24

سارقانی که از بالکن می آیند

درشهر جمعه 1394/02/25 - سارقانی که از بالکن می آیند
Video03:43

معامله ی کالا به کالا

درشهر یکشنبه 1394/02/20 معامله ی کالا به کالا

برنامه در شهر - بخش حوادث

darshahr

۱۳۹۳-۵-۱

۱۳۹۴-۹-۲۹

۱۱۶

خبری

این کانال توضیحاتی ندارد.