+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:21

فلج بل چگونه است، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

بر روی لینک زیر کلیک کنید و جزییات درمان فلج بلز را مطالعه کنید: http://physioface.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1/ درمان تخصصی فلج صورت یا فلج بلز توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد
Video01:22

توضیح فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره نقاط ماشه ای

برای مطالعه جزییات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره تریگر پوینت های عضلانی توضیح میدهد
Video03:08

علت تریگر پوینت عضلانی، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

در لینک زیر میتوانید جزییات بیشتری را در باره این مشکل مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c/ نقاط گره دار عضلات موجب دردهای متنوعی در بیشتر بخش های بدن میشود
Video01:28

درمان فلج صورت ، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره فلج عصب هفتم صورت توضیح میدهد. برای مطالعه جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید: http://physioface.ir/%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/
Video01:12

درمان فیزیوتراپی بیماری بلز چیست

در لینک زیر میتوانید جزییات بیشتری را درباره فلج بلز یا فلج عصب صورتی مطالعه بفرمایید: http://physioface.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1/
Video01:02

سوزنکاری خشک یا درای نیدلینگ عضله دلتوئید

دلتوئید یکی از عضلات اصلی سرشانه است که بصورت رایجی دچار آسیب دیدگی میشود. برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار عضله دلتوئید را با درای نیدلینگ درمان میکند.
Video04:22

نقاط تریگر پوینت عضلانی چه علائمی دارد

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/ فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این ویدیو درباره نشانه ها و علائم تریگر پوینت توضیح میدهد
Video00:53

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ ساق پا

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%82/ یکی از علل درد ساق پا، درگیری و وجود تریگر در عضله دوقلو یا گاستروکنمیوس است.
Video00:59

فیزیوتراپی درد کتف در بدنسازی

توضیحات مربوطه به روش درای نیدلینگ را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار عضله ترس ماژور را درای نیدلینگ میکند.
Video01:01

درای نیدلینگ سر خارجی عضله چهارسر رانی

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این ویدیو سر خارجی عضله کوادریسپس را با روش درای نیدلینگ درمان میکند
Video02:38

تریگر پوینت های عضلانی چیست

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ نقاط گره مانند دردناک که مانند یک گوی در زیر پوست بیمار قابل لمس است را تریگر پوینت می نامند. درد این نقاط گاهی بصورت موضعی و بصورت نقطه ای سوزناک است و گاهی شبیه به دردهای مفصلی، مانند گردن درد، کمر درد و ... است. در مواردی هم دردی تیر کشنده دارد. در این ویدئو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره تریگر پوینت توضیح میدهد.
Video02:50

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ اندام فوقانی

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%AE-%D8%B2%D8%AF%D9%87/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درای نیدلینگ یکی از عضلات مهم کمربند شانه ای را انجام میدهد که در افزایش حرکت مفصل شانه نقش مهمی دارد. بویژه در بیمارانی که دچار خشکی کپسول یا شانه یخ زده اند.
Video04:06

درای نیدلینگ گردن توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

توضیحات کامل درباره درای نیدلینگ را در لینک زیر مطالعه بفرمایید http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
Video01:25

درمان تریگر پوینت با سوزن خشک

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ سوزن خشک درای نیدلینگ از درمانهای موثر تریگر پوینت ها یا نقاط ماشه ای است. این شیوه در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار انجام میشود.
Video01:54

تریگر پوینت تراپی با tecar

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ tecar موجی قدرتمند در حیطه درمانهای فیزیوتراپی است. در این شیوه که بصورت تخصصی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد انجام میشود، امواج با فرکانس رادیویی را به محل درگیری در بدن بیمار ارسال میکنیم. تکار با نفوذ به لایه های درگیر موجب رهاسازی و درمان نقاط ماشه ای میشود. چگونگی اثرگذاری تکارتراپی در درمان تریگر پوینت را از زبان فیزیوتراپیست صادق زراعتکار بشنوید.
Video01:39

لیزر درمانی نقاط سوزشی بدن

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/ نقاط سوزشی دردناک با نام تریگر پوینت شناخته میشوند. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره لیزر درمانی این نقاط در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد توضیح میدهد
Video01:55

حرکات درمانی فیزیوتراپی برای تریگر پوینت

اطلاعات بیشتر در وبسایت ما: http://physioaramesh.ir/ فیزیوتراپی با حرکات درمانی مناسب میتواند دردهای تریگر پوینت را درمان کند. در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، با استفاده از حرکات تخصصی ورزشی نقاط دردناک ماشه ای را درمان میکنیم. در این ویدیو میتوانید صحبتهای فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این باره را بشنوید.
Video02:15

الکتروتراپی در فیزیوتراپی چیست

اطلاعات بیشتر در وبسایت ما: http://physioaramesh.ir/ الکتروتراپی شامل بکارگیری از امواج و جریانهای الکتریکی در فیزیوتراپی است. جریانهایی مانند تنس، فارادیک، اف ای اس، راشن، اینترفرنشیال و... از جمله مهمترین جریانهای کاربردی در فیزیوتراپی است. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره الکتروتراپی در فیزیوتراپی توضیح میدهد.
Video01:56

دکتر صادق زراعتکار، سونوتراپی چیست

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF/ سونوتراپی استفاده از امواج اولتراسوند است. این موج میتواند تغییراتی را در بافت بدن ایجاد کند که منجر به ترمیم و بازسازی بافت صدمه دیده شود. در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد از سونوتراپی برای درمان تریگر پوینت ها یا نقاط ماشه ای بهره میگریم. اولتراسوند با نامهای دیگر اولتراسوند تراپی، us فیزیوتراپی و سونوتراپی نیز شناخته میشود.
Video03:38

درمان تریگر پوینت با منوآل تراپی

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/ تریگر پوینت ها نقاط حساس در عضلات بدن هستند که موجب ایجاد دردهای شدید عضلات و مفاصل بدن میشوند. فیزیوتراپی از درمانهای اصلی این عارضه است. یکی از روشهای موثر در درمان تریگر پوینت ها، منوآل تراپی یا درمانهای دستی است. این شیوه درمانی در کنار سایر تجهیزات فیزیوتراپی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد برای درمان نقاط ماشه ای یا تریگر پوینت بکار میرود. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره چگونگی اثر درمانهای دستی توضیح میدهد.
Video02:33

اثر دیاترمی تکارتراپی در درمان فیزیوتراپی

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ تکارتراپی با اثرات دیاترمی خود در بیماریهای اسکلتی عضلانی بسیاری کاربرد دارد. فیزیوتراپیست صادق زراعتکار نحوه کارکرد RF tecar در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد را شرح میدهد.
Video01:56

فواید تکارتراپی فیزیوتراپی آرامش

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ تکار تراپی RF با امواج رادیو فرکانس فواید بسیاری دارد. بسیاری از دردهای مقاوم و کهنه عضلانی و مفصلی با استفاده از tecar therapy قابل درمان هستند. در این ویدیو دکتر صادق زراعتکار به تشریح فواید تکارتراپی میپردازد.
Video02:22

تکار تراپی فیزیوتراپی آرامش

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، با استفاده از روشهای مدرن درمانی همچون لیزر پرتوان، کامپرشن تراپی، تکار تراپی و... انواع آسیبهای اسکلتی عضلانی همچون تنیس البو، رباط صلیبی، نرمی غضروف کشکک زانو، پارگی تاندونی، پیچ خوردگی مچ پا، دیسک مهره ای، سیاتیک، تونل کارپال، تریگر پوینت و... را درمان میکند.
Video04:18

لیزر تراپی دیسک کمر، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/ دیسک کمر یکی از علل رایج کمر درد است که در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت با روش لیزر درمانی پیشرفته با لیزر پرتوان قابل درمان است. در این شیوه امواج قدرتمند لیزر پرتوان به عمق بافت نفوذ کرده و اثرات ترمیمی و بازسازی شایانی برجای میگذارد.
Video04:53

فیزیوتراپی زانو با دستگاه لیزر، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

در لینک زیر اطلاعات بیشتر را مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1/ در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، از روشهای نوین درمانی از جمله لیزر قدرتمند پرتوان برای درمان مشکلات مفصل زانو از جمله آرتروز زانو، کشیدگی رباط های زانو، پارگی رباط صلیبی زانو، صدا دادن زانو، نرمی غضروف زانو، آسیب دیدگی زانو در ورزش و... استفاده میشود. این روش به خوبی آسیب های وارده به زانو را درمان کرده و غضروف زانو را ترمیم میکند.
Video05:01

فیلم فیزیوتراپی گردن

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/ فیزیوتراپی برای درمان انواع مشکلات مفصلی عضلانی بسیار سودمند است. جریان های درمانی، اولتراسوند، امواج مادون قرمز، درمانهای دستی، درای نیدلینگ و... از جمله درمانهای موثر در درمان ضایعات گردن است. لیزر درمانی پیشرفته توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد یکی دیگر از روشهای کاملا موثر و بی عارضه برای درمان انواع گردن درد است.
Video04:15

لیزر درمانی پیچ خوردگی مچ پا توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/ یکی از مهمترین آسیب های ورزشی پیچ خوردگی مچ پا است. بسکتبال، فوتبال، تنیس و سایر ورزش های برخوردی و سرعتی از جمله ورزش های پر خطر مچ پا هستند. درمان سریع و قطعی این عارضه در فیزیوتراپی آرامش توسط لیزر درمانی پیشرفته انجام میشود.
Video05:11

فیزیوتراپی رباط acl زانو با لیزر پرتوان

مطلب کامل در لینک زیر: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%b5%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%a8 لیزر پرتوان مهمترین دستگاه در بازسازی رباط صلیبی است. این موج پرقدرت در بافتهای عمقی صدمه دیده جذب شده و موجب ترمیم رباط صلیبی یا acl میشود. نحوه اثرگذاری لیزر بر روی رباط صلیبی را در این ویدیو از زبان فیزیوتراپیست صادق زراعتکار بشنوید.
Video05:50

درمان قطعی فلج بلز

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84/ درمان قطعی فلج بلز، فیزیوتراپی است. در فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، فلج بلز با استفاده از روشهای نوین فیزیوتراپی بصورت تخصصی درمان میشود. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار به تشریح این روشها میپردازد.
Video03:30

درمان دارویی فلج صورت

جزییات بیشتر درباره درمان قطعی فلج بلز را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84/ داروهای آنتی ویروس و ضد التهابی مانند کورتن ها، از درمانهای آغازین فلج بل هستند که در کنار فیزیوتراپی اختصاصی به درمان بیمار و کسب مجدد حرکات صورت کمک میکنند. به توضیحات دکتر صادق زراعتکار درباره این موضوع توجه بفرمایید.

dry_needling

dry_needling

۱۳۹۶-۴-۲۰

۱۳۹۷-۸-۲۱

۶۵

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.