سخنان مهم حسن روحانی درباره توطئه‌ی برخی خبرگزاری‌هاsiavash33
انصراف