+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:47

امکان ندااااااره !!!!!!

یه کلیپ عالی
Video10:06

واااااااااااااااای .... این عااااالیه !!!!

معجزه ای در دنیای شما............
Video03:43

صحبت کردن رییس جمهور با لهجه بسیار جالب

صحبت کردن رییس جمهور با لهجه زیبا جالب
Video02:09

بهترین صدای سال 2014

بهترین صدای سال 2014
Video01:51

خواننده با صدایی بسیار زیبا

آموزش خصوصی زبان انگلیسی خواننده با صدایی بسیار زیبا
Video03:47

کلیپ طنز حرفه ای

آموزش خصوصی زبان انگلیسی

english.ir

english.ir

۱۳۹۳-۱۰-۲۵

۱۳۹۳-۱۲-۲۴

۸

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.