+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video17:20

جلسه شانزدهم دوره آموزش الیوت

جلسه شانزدهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video13:18

جلسه پانزدهم دوره آموزش الیوت

جلسه پانزدهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video07:30

جلسه چهاردهم دوره آموزش الیوت

جلسه چهاردهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video09:23

جلسه سیزدهم دوره آموزش الیوت

جلسه سیزدهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video11:15

جلسه دوازدهم دوره آموزش الیوت

جلسه دوازدهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video09:18

جلسه یازدهم دوره آموزش الیوت

جلسه یازدهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video13:14

جلسه دهم دوره آموزش الیوت

جلسه دهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video09:14

جلسه نهم دوره آموزش الیوت

جلسه نهم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video09:26

جلسه هشتم دوره آموزش الیوت

جلسه هشتم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video08:56

جلسه هفتم دوره آموزش الیوت

جلسه هفتم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video06:04

جلسه ششم دوره آموزش الیوت

جلسه ششم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video10:30

جلسه پنجم دوره آموزش الیوت

جلسه پنجم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video10:21

جلسه چهارم دوره آموزش الیوت

جلسه چهارم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video08:38

جلسه سوم دوره آموزش الیوت

جلسه سوم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video07:14

جلسه دوم دوره آموزش الیوت

جلسه دوم دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video11:19

جلسه اول دوره آموزش الیوت

جلسه اول دوره آموزش الیوت دوره آموزش الیوت به سبک رابرت مارتینز و جیمی جانسون مدرس : بهزاد بهزادی
Video05:56

105 - سیگنال پیوت پوینت

105 - سیگنال پیوت پوینت آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video06:27

104 - سیگنال مکدی پیشرفته

104 - سیگنال مکدی پیشرفته آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video06:39

103 - سیگنالهای رفتار قیمت

103 - سیگنالهای رفتار قیمت آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video07:07

102 - سیگنال های واگرایی مخفی

102 - سیگنال های واگرایی مخفی آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video16:04

101 - سیگنال های استراتژی آر

101 - سیگنال های استراتژی آر آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video18:54

100 - شناسایی سیگنالهای ایچیموکو

100 - شناسایی سیگنالهای ایچیموکو آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video20:40

99 - سیگنال های باندهای بولینگر

99 - سیگنال های باندهای بولینگر آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video11:50

98 - سیگنال های کندل استیک

98 - سیگنال های کندل استیک آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video16:26

97 - سیگنال های استراتژی آر

97 - سیگنال های استراتژی آر آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video06:57

96 - سیگنال پیوت پوینت

96 - سیگنال پیوت پوینت آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video14:18

95 - سیگنال های واگرایی مخفی

95 - سیگنال های واگرایی مخفی آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video15:28

94 - سیگنال های واگرایی همگرایی

94 - سیگنال های واگرایی همگرایی آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video11:04

93 - سیگنال های فیبوناچی

93 - سیگنال های فیبوناچی آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای
Video24:26

92 - شناسایی سیگنالهای ایچیموکو

92 - شناسایی سیگنالهای ایچیموکو آموزش بازارهای مالی توسط فارکس حرفه ای

training

featboy

۱۳۹۷-۸-۲۹

۱۳۹۷-۹-۲

۳۸۱

آموزشی

training