خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video05:45

خلاصه بازی فجر سپاسی - ملوان

خلاصه بازی فجر سپاسی - ملوان لیگ یک موسوم به جام آزادگان
Video07:04

خلاصه بازی مس کرمان - سرخپوشان پاکدشت

خلاصه بازی مس کرمان - سرخپوشان پاکدشت لیگ یک موسوم به جام آزادگان
Video03:01

خلاصه بازی آلومینیوم اراک - نود ارومیه

خلاصه بازی آلومینیوم اراک - نود ارومیه لیگ آزادگان یا لیگ یک
Video06:50

خلاصه بازی داماش گیلان - ملوان بندر انزلی

خلاصه بازی داماش گیلان - ملوان بندر انزلی لیگ آزادگان یا لیگ یک
Video05:08

خلاصه‌ بازی شاهین‌ شهرداری‌ بوشهر 1 - فجر‌سپاسی 0

خلاصه‌ بازی شاهین‌ شهرداری‌ بوشهر 1 - فجر‌سپاسی 0 لیگ آزادگان ایران
Video02:13

خلاصه بازی شهرداری تبریز - شاهین بوشهر

خلاصه بازی شهرداری تبریز 0 - شاهین بوشهر 1 هفته 20 لیگ آزادگان ایران
Video04:25

خلاصه بازی سرخپوشان پاکدشت - قشقایی شیراز

خلاصه بازی سرخپوشان پاکدشت 0 - قشقایی شیراز 2 هفته 20 لیگ آزادگان ایران
Video01:58

خلاصه بازی بادران تهران - گل ریحان البرز

خلاصه بازی بادران تهران 0 - گل ریحان البرز 2
Video04:07

خلاصه بازی ملوان - مس رفسنجان

خلاصه بازی ملوان 2 - مس رفسنجان 0 هفته 20 لیگ آزادگان ایران
Video05:07

خلاصه بازی فجر سپاسی - خونه به خونه

خلاصه بازی فجر سپاسی 2 - خونه به خونه 0
Video05:41

خلاصه بازی مس کرمان - آلومینیوم اراک

خلاصه بازی مس کرمان 0 - آلومینیوم اراک 0 هفته 20 لیگ آزادگان ایران
Video04:49

خلاصه بازی قشقایی شیراز 0 - ملوان 1

خلاصه بازی قشقایی شیراز 0 - ملوان 1 لیگ یک (لیگ آزادگان)
Video03:32

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 1 - مس رفسنجان 0

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 1 - مس رفسنجان 0 مسابقات لیگ آزادگان
Video10:01

خلاصه بازی مس کرمان 1 - سرخپوشان پاکدشت 3

خلاصه بازی مس کرمان 1 - سرخپوشان پاکدشت 3 مسابقات لیگ آزادگان
Video05:01

بررسی داوری دیدار پرحاشیه مس کرمان - سرخپوشان پاکدشت

بررسی داوری دیدار پرحاشیه مس کرمان - سرخپوشان پاکدشت مسابقات لیگ آزادگان
Video07:42

خلاصه بازی بادران تهران 2 - ملوان 1

خلاصه بازی بادران تهران 2 - ملوان 1 مسابقات لیگ آزادگان
Video03:12

گلهای دیدارهای این هفته لیگ دسته دو (25-08-97)

گلهای دیدارهای این هفته لیگ دسته دو (25-08-97)
Video03:34

گلهای دیدارهای هفته گذشته لیگ دسته دو (25-08-97)

گلهای دیدارهای هفته گذشته لیگ دسته دو (25-08-97)
Video02:25

برترین های لیگ دسته 1 در هفته دوازدهم

برترین های لیگ دسته 1 در هفته دوازدهم بخش اشتباه هفته بسیار تماشایی :)))
Video05:41

حواشی پس از پایان دیدار نود ارومیه - قشقایی شیراز

بازی نود ارومیه 2 - قشقایی شیراز 1 حواشی پس از پایان دیدار نود ارومیه - قشقایی شیراز
Video04:59

خلاصه بازی نود ارومیه 2 - قشقایی شیراز 1

خلاصه بازی نود ارومیه 2 - قشقایی شیراز 1 مسابقات لیگ آزادگان
Video04:46

خلاصه بازی فجر سپاسی 0 - شهرداری تبریز 0

خلاصه بازی فجر سپاسی 0 - شهرداری تبریز 0 مسابقات لیگ آزادگان
Video03:32

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 1 - مس رفسنجان 0

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 1 - مس رفسنجان 0 مسابقات لیگ آزادگان
Video03:46

بی ثباتی نیمکت تیم ها در لیگ یک

بی ثباتی نیمکت تیم ها در لیگ یک
Video05:08

خلاصه بازی شهرداری تبریز 1 - بادران تهران 1

خلاصه بازی شهرداری تبریز 1 - بادران تهران 1
Video05:44

خلاصه بازی مس رفسنجان 0 - مس کرمان 1

خلاصه بازی مس رفسنجان 0 - مس کرمان 1
Video02:50

ترین های هفته 11 لیگ دسته یک کشور

ترین های هفته 11 لیگ دسته یک کشور
Video04:49

خلاصه بازی فجر سپاسی 1 - مس رفسنجان 1

خلاصه بازی فجر سپاسی 1 - مس رفسنجان 1
Video04:36

خلاصه بازی گل‌گهر سیرجان 3 - خونه به خونه 2

خلاصه بازی گل‌گهر سیرجان 3 - خونه به خونه 2 لیگ آزاداگان ایران 1397-98
Video01:56

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 0 - آلومینیوم اراک 2

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 0 - آلومینیوم اراک 2 لیگ آزادگان ایران 1397-98

لیگ یک ( لیگ آزادگان ) - ایران

football

۱۳۹۴-۲-۱۸

۱۳۹۷-۸-۲۶

۲۹۶

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.