خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video11:22

خلاصه بازی رن - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی رن - پاری سن ژرمن هفته دوم لوشامپیونه فرانسه 2019- 20
Video10:25

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک هفته اول لوشامپیونه فرانسه 2019-20
Video10:05

خلاصه بازی لیون - موناکو

خلاصه بازی لیون - موناکو هفته اول لوشامپیونه فرانسه
Video04:03

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن سوپر جام فرانسه 2019
Video06:19

خلاصه بازی رن - لیل

خلاصه بازی رن - لیل هفته 38 لوشامپیونه فرانسه
Video06:21

خلاصه بازی رنس - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی رنس - پاری سن ژرمن هفته 38 لوشامپیونه فرانسه
Video06:15

خلاصه بازی آمیان - گنگنام

خلاصه بازی آمیان - گنگنام هفته 38 لوشامپیونه فرانسه گلزنی سامان قدوس
Video03:34

خلاصه بازی لیون و لیل _ لوشامپیانا

خلاصه بازی لیون و لیل _ لوشامپیانا هفته سی و پنجم لوشامپیانا فرانسه لیون 2 لیل 2
Video09:03

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و نیس

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و نیس خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1-1 نیس هفته 35 ام لیگ لوشامپیونا فرانسه
Video02:32

خلاصه بازی مون پلیه - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی مون پلیه - پاری سن ژرمن هفته 35 لوشامپیونه فرانسه
Video11:09

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن فینال جام حذفی فرانسه باخت سوپر استار ها در ضربات پنالتی
Video05:35

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - موناکو

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - موناکو هفته 33 اوشامپیونه فرانسه قهرمانی پاری سن ژرمن هتریک کیلیان امباپه بازگشت نیمار به میادین پس از 5 ماه
Video05:49

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی _ لوشامپیونه فرانسه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی _ لوشامپیونه فرانسه هفته بیست و نهم لوشامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن 3 مارسی 1
Video10:14

خلاصه بازی دیژون - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی دیژون - پاری سن ژرمن هفته 28 لوشامپیونه فرانسه
Video10:59

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و کان

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و کان خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2-1 کان هفته بیست و هفتم لیگ برتر فرانسه لوشامپیونه
Video02:46

خلاصه بازی آمیان - نیس

خلاصه بازی آمیان 1 - نیس 0 هفته 26 لوشامپیونه فرانسه تیم آمیان با حضور سامان قدوس به برتری دست یافت
Video11:13

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک هفته 26 لوشامپیونه فرانسه برد 3 گله تیم پاریسی با دبل کیلیان امباپه
Video10:43

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - مون پلیه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - مون پلیه 1 بازی عقب افتاده هفته 18 لوشامپیونه فرانسه
Video03:52

خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 1

خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 1 زننده تک گل این دیدار کیلیان امباپه در دقیقه 73
Video07:44

خلاصه بازی مون پیله - موناکو

خلاصه بازی مون پیله 2 - موناکو 2 لوشامپیونه فرانسه
Video05:03

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بوردو

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بوردو خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1- بوردو 0 هفته بیست و چهارم لوشامپیونه
Video08:35

خلاصه بازی لیون 2 - پاری سن ژرمن 1

خلاصه بازی لیون 2 - پاری سن ژرمن 1 هفته بیست و سوم لوشامپیونه فرانسه
Video06:22

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - رن 1 هفته 22 لوشامپیونه فرانسه
Video09:18

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 9 - گنگام 0

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 9 - گنگام 0 لوشامپیونه فرانسه
Video01:45

۵ گل برتردر نیم فصل لوشامپیونه از بازیکنان حاضر در جام جهانی 2018

۵ گل برتردر نیم فصل لوشامپیونه از بازیکنان حاضر در جام جهانی 2018
Video05:19

خلاصه بازی پونتیوی 0 - پاری سن ژرمن 4

بازی پونتیوی و پاری سن ژرمن
Video05:32

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - نانت 0

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - نانت 0 هفته نوزدهم لوشامپیونا فرانسه
Video05:36

خلاصه بازی استراسبورگ 1 - پاری سن ژرمن 1

خلاصه بازی استراسبورگ 1 - پاری سن ژرمن 1 بازی باشگاههای فرانسه( لوشامپیانه)
Video03:38

خلاصه بازی پاری سن‌ژرمن 1 - تولوز 0

خلاصه بازی پاری سن‌ژرمن 1 - تولوز 0 هفته چهاردهم لیگ فرانسه لوشامپیونه
Video08:48

خلاصه بازی آمیان 1 - المپیک مارسی 3

خلاصه بازی آمیان 1 - المپیک مارسی 3 هفته 14 لوشامپیونه

لوشامپیونه - فرانسه

football

۱۳۹۳-۱۰-۲۱

۱۳۹۷-۸-۲۹

۲۲۶

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.