خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video10:07

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی - لوشامپیونه فرانسه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی - لوشامپیونه فرانسه هفته یازدهم لوشامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن 4 مارسی
Video06:34

خلاصه بازی نیس - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی نیس - پاری سن ژرمن هفته دهم لوشامپیونه فرانسه 2019-20
Video10:15

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و آنژه - لوشامپیونه فرانسه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و آنژه - لوشامپیونه فرانسه هفته نهم لوشامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن 4 آنژه 0
Video04:11

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رمیس

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رمیس هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه
Video10:28

خلاصه بازی لیون و پاری سن ژرمن لوشامپیونا 2020-2019

خلاصه بازی لیون و پاری سن ژرمن لوشامپیونا 2020-2019 نتیجه بازی لیون 0-1 پاری سن ژرمن فرانسه لوشامپیونا (هفته 6) گل پاری سن ژرمن را نیمار در دقیقه 87 روی پاس آنخل دی ماریا به ثمر رساند
Video10:18

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و استراسبورگ - لوشامپیونه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و استراسبورگ - لوشامپیونه هفته پنجم لوشامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن 1 استراسبورگ 0
Video10:09

خلاصه بازی پاری‌سن‌ژرمن و متز- لوشامپیونا فرانسه

خلاصه بازی پاری‌سن‌ژرمن و متز- لوشامپیونا فرانسه هفته دوم بازی های لوشامپیونا فرانسه پاری‌سن‌ژرمن 2 متز 0
Video03:29

خلاصه بازی لیل - سنت اتین

خلاصه بازی لیل - سنت اتین هفته سوم لوشامپیونه فرانسه
Video03:40

خلاصه بازی مارسی - نیس

خلاصه بازی مارسی - نیس هفته سوم لوشامپیونه فرانسه
Video03:44

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - تولوز

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - تولوز هفته سوم لوشامپیونه فرانسه
Video11:22

خلاصه بازی رن - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی رن - پاری سن ژرمن هفته دوم لوشامپیونه فرانسه 2019- 20
Video10:25

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک هفته اول لوشامپیونه فرانسه 2019-20
Video10:05

خلاصه بازی لیون - موناکو

خلاصه بازی لیون - موناکو هفته اول لوشامپیونه فرانسه
Video04:03

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن سوپر جام فرانسه 2019
Video06:19

خلاصه بازی رن - لیل

خلاصه بازی رن - لیل هفته 38 لوشامپیونه فرانسه
Video06:21

خلاصه بازی رنس - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی رنس - پاری سن ژرمن هفته 38 لوشامپیونه فرانسه
Video06:15

خلاصه بازی آمیان - گنگنام

خلاصه بازی آمیان - گنگنام هفته 38 لوشامپیونه فرانسه گلزنی سامان قدوس
Video03:34

خلاصه بازی لیون و لیل _ لوشامپیانا

خلاصه بازی لیون و لیل _ لوشامپیانا هفته سی و پنجم لوشامپیانا فرانسه لیون 2 لیل 2
Video09:03

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و نیس

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و نیس خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1-1 نیس هفته 35 ام لیگ لوشامپیونا فرانسه
Video02:32

خلاصه بازی مون پلیه - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی مون پلیه - پاری سن ژرمن هفته 35 لوشامپیونه فرانسه
Video11:09

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن فینال جام حذفی فرانسه باخت سوپر استار ها در ضربات پنالتی
Video05:35

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - موناکو

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - موناکو هفته 33 اوشامپیونه فرانسه قهرمانی پاری سن ژرمن هتریک کیلیان امباپه بازگشت نیمار به میادین پس از 5 ماه
Video05:49

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی _ لوشامپیونه فرانسه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مارسی _ لوشامپیونه فرانسه هفته بیست و نهم لوشامپیونه فرانسه پاری سن ژرمن 3 مارسی 1
Video10:14

خلاصه بازی دیژون - پاری سن ژرمن

خلاصه بازی دیژون - پاری سن ژرمن هفته 28 لوشامپیونه فرانسه
Video10:59

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و کان

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و کان خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2-1 کان هفته بیست و هفتم لیگ برتر فرانسه لوشامپیونه
Video02:46

خلاصه بازی آمیان - نیس

خلاصه بازی آمیان 1 - نیس 0 هفته 26 لوشامپیونه فرانسه تیم آمیان با حضور سامان قدوس به برتری دست یافت
Video11:13

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - نیم المپیک هفته 26 لوشامپیونه فرانسه برد 3 گله تیم پاریسی با دبل کیلیان امباپه
Video10:43

خلاصه بازی پاری سن ژرمن - مون پلیه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - مون پلیه 1 بازی عقب افتاده هفته 18 لوشامپیونه فرانسه
Video03:52

خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 1

خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 1 زننده تک گل این دیدار کیلیان امباپه در دقیقه 73
Video07:44

خلاصه بازی مون پیله - موناکو

خلاصه بازی مون پیله 2 - موناکو 2 لوشامپیونه فرانسه

لوشامپیونه - فرانسه

football

۱۳۹۳-۱۰-۲۱

۱۳۹۷-۸-۲۹

۲۳۶

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.