+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video05:57

خلاصه بازی یوونتوس - میلان

خلاصه بازی یوونتوس - میلان هفته دوازدهم سری آ ایتالیا
Video13:50

خلاصه بازی یوونتوس و جنوا - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی یوونتوس و جنوا - سری آ ایتالیا هفته دهم سری آ ایتالیا یوونتوس 2 جنوا 1
Video09:59

خلاصه بازی ناپولی و آتالانتا - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی ناپولی و آتالانتا - سری آ ایتالیا هفته دهم سری آ ایتالیا ناپولی 2 آتالانتا 2
Video04:13

خلاصه بازی برشا - اینتر

خلاصه بازی برشا - اینتر هفته دهم سری آ ایتالیا
Video04:53

خلاصه بازی فیورنتینا و لاتزیو - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی فیورنتینا و لاتزیو - سری آ ایتالیا هفته نهم سری آ ایتالیا فیورنتینا 1 لاتزیو 2
Video10:06

خلاصه بازی آث میلان و آاس رم - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی آث میلان و آاس رم - سری آ ایتالیا هفته نهم سری آ ایتالیا آث میلان 1 آاس رم 2
Video10:06

خلاصه بازی لچه - یوونتوس

خلاصه بازی لچه - یوونتوس هفته نهم سری آ ایتالیا
Video04:13

خلاصه بازی اینتر - یوونتوس

خلاصه بازی اینتر - یوونتوس هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video04:12

خلاصه بازی تورینو - ناپولی

خلاصه بازی تورینو - ناپولی هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video04:12

خلاصه بازی رم - کالیاری

خلاصه بازی رم - کالیاری هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video04:13

خلاصه بازی آتالانتا - لچه

خلاصه بازی آتالانتا - لچه هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video04:13

خلاصه بازی بلونیا - لاتزیو

خلاصه بازی بلونیا - لاتزیو هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video04:13

خلاصه بازی فیورنتینا - اودینزه

خلاصه بازی فیورنتینا - اودینزه هفته هفتم سری آ ایتالیا
Video10:00

خلاصه بازی آث میلان و جنوا - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی آث میلان و جنوا - سری آ ایتالیا هفته هفتم سری آ ایتالیا آث میلان 2 جنوا 1
Video10:29

خلاصه بازی آث میلان و فیورنتینا_ سری آ ایتالیا

خلاصه بازی آث میلان و فیورنتینا_ سری آ ایتالیا هفته ششم سری آ ایتالیا آث میلان 1 فیورنتینا 3
Video08:55

خلاصه بازی یوونتوس و اسپال 2020-2019

خلاصه بازی یوونتوس و اسپال 2020-2019 نتیجه بازی یوونتوس 2-0 اسپال ایتالیا سری آ (هفته 6)
Video10:42

خلاصه بازی آث میلان و تورینو - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی آث میلان و تورینو - سری آ ایتالیا هفته پنجم سری آ ایتالیا آث میلان 1 تورینو 2
Video10:20

خلاصه بازی اینتر - لاتزیو

خلاصه بازی اینتر - لاتزیو هفته پنجم سری آ ایتالیا
Video04:53

خلاصه بازی رم - آتالانتا

خلاصه بازی رم - آتالانتا هفته پنجم سری آ ایتالیا
Video10:36

خلاصه بازی برشا و یوونتوس

خلاصه بازی برشا و یوونتوس نتیجه بازی برشا 1-2 یوونتوس ایتالیا سری آ (هفته 5)
Video06:43

خلاصه بازی اینتر میلان - آث میلان

خلاصه بازی اینتر میلان - آث میلان هفته چهارم سری آ ایتالیا 2019-20
Video05:02

خلاصه بازی یوونتوس - هلاس ورونا

خلاصه بازی یوونتوس - هلاس ورونا هفته چهارم سری آ ایتالیا 2019-20
Video10:36

خلاصه بازی اینترمیلان و اودینزه - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی اینترمیلان و اودینزه - سری آ ایتالیا هفته سوم سری آ ایتالیا اینترمیلان 1 اودینزه 0
Video10:15

خلاصه بازی ناپولی و سمپدوریا - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی ناپولی و سمپدوریا - سری آ ایتالیا هفته سوم سری آ ایتالیا ناپولی 2 سمپدوریا 0
Video10:19

خلاصه بازی یوونتوس و فیورنتینا - سری آ ایتالیا

خلاصه بازی یوونتوس و فیورنتینا - سری آ ایتالیا هفته سوم سری آ ایتالیا یوونتوس 0 فیورنتینا 0
Video04:13

خلاصه بازی لاتزیو - رم

خلاصه بازی لاتزیو - رم هفته دوم سری آ ایتالیا 2019-20
Video04:13

خلاصه بازی کالیاری - اینتر

خلاصه بازی کالیاری - اینتر هفته دوم سری آ ایتالیا 2019-20
Video04:12

خلاصه بازی میلان - برشا

خلاصه بازی میلان - برشا هفته دوم سری آ ایتالیا 2019-20
Video10:05

خلاصه بازی یوونتوس - ناپولی

خلاصه بازی یوونتوس - ناپولی هفته دوم سری آ ایتالیا
Video04:13

خلاصه بازی اینتر - لچه

خلاصه بازی اینتر - لچه هفته اول سری آ ایتالیا

سری آ - ایتالیا

football

۱۳۹۳-۶-۲۳

۱۳۹۷-۸-۲۹

۵۸۰

ورزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.