+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:41

نشانه های سکته مغزی|فیزیوتراپی09122655648توانبخشی،ماساژ در منزل

نشانه های سکته مغزی|فیزیوتراپی09122655648توانبخشی،ماساژ در منزل توسط آقا،خانم.....تهیه کلیپ:سهندوب تعدادی از نمونه کارهای اخیر http://parseclinic.com http://alirezai-pt.com http://nabardpt.com http://azadeh-physiotherapy.com http://doctorshahbazi.com http://dr-jamaly.com
Video00:27

درمان غیرجراحی دیسک کمر،سیاتیک|فیزیوتراپی در مرکز و منزل09122655648

‎درمان غیرجراحی دیسک کمر،سیاتیک|فیزیوتراپی در مرکز و منزل09122655648تهران ‎تهیه کلیپ:سهندوب ‎چند نمونه کار اخیر http://niapt.com http://doctornassiri.com http://modavapt.com http://drmohsenshams.com http://draliaram.com http://medicalparsianteb.com http://roointanclinic.com http://mehrptcenter.com http://drsamimii.com http://drghoreishi.com
Video00:41

ورزش شکم،کمر،گردن،ران09122655648فیزیوتراپی،گفتار،کاردرمانی در منزل

ورزش شکم،کمر،گردن،ران09122655648فیزیوتراپی،گفتار،کاردرمانی در منزل تهیه کلیپ :طراحی وب سایت سهند http://draliaram.com http://medicalparsianteb.com http://roointanclinic.com ‏http://mehrptcenter.com http://drsamimii.com http://drghoreishi.com http://drhakim.ir http://moeini-pt.com http://hasanpour-ot.com http://alavipt.com ‎‏http://tavanafzapt.com ‎‏http://rahaptclinic.com ‎‏http://sepehranclinic.com ‎‏http://sepah-pt.com ‎‏http://bornagar-pt.com ‎‏http://sogandpt.com ‎‏http://iranpt.com ‎‏http://medicoteb.com ‎‏http://sabalanpt.com ‎‏http://tanasapt.com ‎‏http://iranparspt.com ‎‏http://niloufarnikpeypt.com http://asaphysio.com http://fatima-pt.com http://salamat-pt.com http://mahanrehab.com http://mehriranpt.com http://dr-jamaly.com http://zaferanieclinic.com http://velenjakpt.com http://yekta-clinic.com http://hedayatipt.com http://pouya-salamat.com http://tootiaclinic.com http://salamatpt.com http://pt-ghorbani.com http://noorpt-clinic.com http://drbahrpeyma.com http://niroopt.com http://fatimapt.com
Video00:40

‎سکته مغزی چیست .درمان و توانبخشی(فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی)09122655648 ‎

‎سکته مغزی چیست .درمان و توانبخشی(فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی)09122655648 ‎ویزیت در مطب و منزل تهران www.iranpt.com
Video00:21

ورزش فیزیوتراپی بیماری آرنج گلف بازان 09122655648 ویزیت در منزل و مطب دکتر

ورزش فیزیوتراپی بیماری آرنج گلف بازان 09122655648 ویزیت در منزل و مطب دکتر. کاردرمانی،گفتاردرمانی،کایروپراکتیک
Video00:22

نرمش بسیار مفید کمر 09122655648 فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی در منزل و مطب

نرمش بسیار مفید کمر 09122655648 فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی در منزل و مطب http://iranpt.com
Video01:00

ورزشهای زانوضربدری 09122655648 دکتر متخصص فیزیوتراپی و کایروپراکتیک

ورزشهای زانوضربدری 09122655648 دکتر متخصص فیزیوتراپی و کایروپراکتیک تهیه کلیپ:سهندوب نمونه کارها http://salamatpt.com http://pt-ghorbani.com http://noorpt-clinic.com http://drbahrpeyma.com http://niroopt.com http://fatimapt.com
Video00:49

ورزش مفید دیسک گردن و گردن درد 09122655648 کلینیک فیزیوتراپی و مطب کایروپراکتیک

ورزش مفید دیسک گردن و گردن درد 09122655648 کلینیک فیزیوتراپی و مطب کایروپراکتیک تهیه کلیپ سهندوب چند نمونه کار http://salamatpt.com http://pt-ghorbani.com http://noorpt-clinic.com http://neurorehabilitation.ir http://niroopt.com
Video00:15

درمان قوز پشت با فیزیوتراپی در منزل 09122655648طراحی سایت پزشکی

درمان قوز پشت با فیزیوتراپی در منزل 09122655648طراحی سایت پزشکی سهندوب چند نمونه کار اخیر http://mahanrehab.com http://mehriranpt.com http://dr-jamaly.com http://zaferanieclinic.com http://velenjakpt.com http://yekta-clinic.com http://hedayatipt.com http://physiotherapy-tehran.blogfa.com http://developerwebsite.info
Video00:21

ورزش فیزیوتراپی در منزل آرنج 09122655648 طراحی سایت پزشکی

چند نمونه کار طراحی سایت پزشکی سهندوب http://iranpt.com ‎‏http://drhakim.ir http://moeini-pt.com http://hasanpour-ot.com http://neurorehabilitatiom.ir http://alavipt.com ‎‏http://tavanafzapt.com ‎‏http://rahaptclinic.com ‎‏http://sepehranclinic.com ‎‏http://sepah-pt.com ‎‏http://bornagar-pt.com ‎‏http://sogandpt.com ‎‏http://doctorjanpour.com ‎‏http://medicoteb.com ‎‏http://kneejoint.ir ‎‏http://sabalanpt.com ‎‏http://tanasapt.com ‎‏http://anklefoot.ir ‎‏http://iranparspt.com ‎‏http://niloufarnikpeypt.com http://asaphysio.com http://doctorghoreishi.com http://fatima-pt.com http://upperlimb.ir http://pelvis.ir http://spineclinic.ir http://rheumato.ir http://salamat-pt.com http://mahanrehab.com http://mehriranpt.com http://dr-jamaly.com http://zaferanieclinic.com http://velenjakpt.com http://yekta-clinic.com‏

janpoor

janpoor

۱۳۹۷-۴-۲۵

۱۳۹۷-۸-۲۸

۱۰

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.