+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:17

آهنگ شب بی کسی خواننده افغان منیر شادمان

آهنگ شب بی کسی خواننده افغان منیر شادمان در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Shabe Be Kasi نام خواننده : Monir Shadman
Video03:48

آهنگ شاپرک خواننده افغان محمد مارتین

آهنگ شاپرک خواننده افغان محمد مارتین در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Shaparak نام خواننده : Mohammad Martin
Video03:08

آهنگ عشق اول خواننده افغان کامی هجازی

آهنگ عشق اول خواننده افغان کامی هجازی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Eshghe Aval نام خواننده : Kami Hejazi
Video03:26

آهنگ پریگک خواننده افغان جاوید سمیر

آهنگ پریگک خواننده افغان جاوید سمیر در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Parigak نام خواننده : Jawid Sameer
Video03:35

آهنگ سماوار برنجی خواننده افغان فرید قربان

آهنگ سماوار برنجی خواننده افغان فرید قربان در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Samawar Berenji نام خواننده : Farid Qorbani
Video08:10

آهنگ کاشکی خواننده افغان اجمال زهیم

آهنگ کاشکی خواننده افغان اجمال زهیم در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Remix Kashaki نام خواننده : Ajmal Zahin
Video04:09

آهنگ دخترک خواننده افغان رامین شریف و عمر شریف

آهنگ دخترک خواننده افغان رامین شریف و عمر شریف در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Dukhtarak نام خواننده : Rameen Sharif & Omar Sharif
Video03:47

آهنگ نازنین خواننده افغان نجیب وفا

آهنگ نازنین خواننده افغان نجیب وفا در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Nazanin نام خواننده : Najib Wafa
Video00:06

آهنگ رخسار خواننده افغان مبین حق پرست

آهنگ رخسار خواننده افغان مبین حق پرست در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Rukhsar نام خواننده : Mobin Haqparast
Video02:53

آهنگ سکته قلبی خواننده افغان متین الکوزی

آهنگ سکته قلبی خواننده افغان متین الکوزی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Sekta e Qalbi نام خواننده : Matin Alokozay
Video02:59

آهنگ معشوق خواننده افغان فرید چکاوک و جاوید حبیبی

آهنگ معشوق خواننده افغان فرید چکاوک و جاوید حبیبی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Mashup نام خواننده : Farid Chakawak & Jawid Habibi
Video05:15

آهنگ گل نواکای خواننده افغان بهرام جان زازای

آهنگ گل نواکای خواننده افغان بهرام جان زازای در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Gul Nawakai نام خواننده : Bahram Jan Zazai
Video04:44

آهنگ کجک ابرو خواننده افغان نواب نجمی

آهنگ کجک ابرو خواننده افغان نواب نجمی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Kajak Abro نام خواننده : Nawab Najmi
Video02:56

آهنگ بدخشی خواننده افغان نواب نجمی

آهنگ بدخشی خواننده افغان نواب نجمی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Badakhshi نام خواننده : Nawab Najmi
Video00:06

آهنگ بال پرواز خواننده افغان جواد کمال

آهنگ بال پرواز خواننده افغان جواد کمال در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Bal e Parwaz نام خواننده : Javad Kamal
Video04:43

آهنگ آی شولاح ا عظیم خواننده افغان آرین رسا

آهنگ آی شولاح ا عظیم خواننده افغان آرین رسا در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Ay Sholah e Azim نام خواننده : Arian Rasa
Video03:44

آهنگ عشق خواننده افغان علی هاشیمی

آهنگ عشق خواننده افغان علی هاشیمی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Ishq نام خواننده : Ali Hashimi
Video03:46

آهنگ دختر صحرا خواننده افغان فواد خوش نصیب

آهنگ دختر صحرا خواننده افغان فواد خوش نصیب در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Dokhtare Sahra نام خواننده : Fawad Khoshnaseeb
Video00:22

آهنگ زیبا میشوی خواننده افغان هارون اندشوار

آهنگ زیبا میشوی خواننده افغان هارون اندشوار در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Ziba Meshawi نام خواننده : Haroon Andeshwar
Video05:07

آهنگ هر شب از خواننده افغان رابی سخی

آهنگ هر شب از خواننده افغان رابی سخی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Har Shab Az نام خواننده : Rabi Sakhi
Video04:34

آهنگ زندگی چیست خواننده افغان شادمان سلیمانی

آهنگ زندگی چیست خواننده افغان شادمان سلیمانی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Zindagi Chist نام خواننده : Shodmon Sulaymoni
Video03:07

آهنگ موهی پورجیلو خواننده افغان شوهین میرزو

آهنگ موهی پورجیلو خواننده افغان شوهین میرزو در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Mohi Purjilo نام خواننده : Shohin Mirzoev
Video03:04

آهنگ پری خواننده افغان فریدونی خورشید

آهنگ پری خواننده افغان فریدونی خورشید در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Pari نام خواننده : Fariduni Khurshed
Video03:54

آهنگ لال قلندر خواننده افغان انیل بخش

آهنگ لال قلندر خواننده افغان انیل بخش در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Lal Qalandar نام خواننده : Anil Bakhsh
Video03:39

آهنگ حبیبی خواننده افغان متین عثمانی

آهنگ حبیبی خواننده افغان متین عثمانی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Habibi نام خواننده : Matin Osmani
Video05:21

آهنگ یارک عاشق پیشه خواننده افغان جاوید حبیبی

آهنگ یارک عاشق پیشه خواننده افغان جاوید حبیبی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Yarak Ashiq Pesha نام خواننده : Jawid Habibi
Video03:48

آهنگ های لولا خواننده افغان هیوتوی مومینووا

آهنگ های لولا خواننده افغان هیوتوی مومینووا در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Hay Lola نام خواننده : Hayotoy Muminova
Video03:31

آهنگ دخت بدخشان خواننده افغان حمید امانی

آهنگ دخت بدخشان خواننده افغان حمید امانی در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Dokhte Badakhshan نام خواننده : Hamid Amani
Video00:22

آهنگ دختر دریا خواننده افغان طواب جاوید

آهنگ دختر دریا خواننده افغان طواب جاوید در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Dokhtare Darya نام خواننده : Tawab Jawed
Video05:24

آهنگ محمد یا رسول الله خواننده افغان میرویس و بارق نصیر

آهنگ محمد یا رسول الله خواننده افغان میرویس و بارق نصیر در کانال موسیقی افغان براتون آهنگ های افغانی شاد و دلنشین را گرد آورده ایم . امیدواریم این موزیک های افغانی از خواننده های افغان به دل شما بنشیند . نام اثر : Mohammad Ya Rasulallah نام خواننده : Mirwais & Bareq Naseer

موسیقی افغان

king98

۱۳۹۸-۳-۶

۱۳۹۸-۳-۶

۴۱

موسیقی

این کانال توضیحاتی ندارد.