+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:54

ترانه ی کودکانه بابا بزرگ چه پیره

بابابزرگ چه پیره الهی هیچ‌وقت نمیره عینک داره با عصا قصه می‌گه با ادا خوشحاله مثل بنده با ریش سفیدش می‌خنده. دست می‌کنه تو سینی به من می‌ده شیرینی خوشحاله مثل بنده با ریش سفیدش می‌خنده.
Video02:01

ترانه کودکانه عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده تو رخت خواب مخمل آبی خوابیده یه روز مامان رفته بازار اونُ خریده قشنگ‌تر از عروسکم هیچ‌کس ندیده. عروسک من چشماتُ وا کن وقتی که شب شد اون وقت لالا کن بیا بریم توی حیاط با من بازی کن توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن.
Video02:29

ترانه کودکانه ی ای زنبور طلایی

ای زنبور طلایی نیش می‌زنی بلایی پاشو پاشو بهاره گل وا شده دوباره. کندو داری تو صحرا سر می‌زنی به هر جا پاشو پاشو بهاره عسل بساز دوباره
Video01:54

ترانه ی کودکانه انار

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم هم ترش و شیرین هم آب دار است سرخ است و زیبا نامش انار است
Video01:17

ترانه ی کودکانه عنکبوت ریزه میزه

این عنکبوت ریزه میزه از ناودون بالا میره بارون از ناودون پایین میره عنکبوتو میشوره و میبره بیرون زودی آفتاب می زنه آسمون زمین رو خشک میکنه این عنکبوت ریزه میزه از ناودون آب بالا میره
Video01:12

ترانه های کودکانه جانی جانی، بله بابا

جانی جانی ، بله بابا شکر می خوری؟ نه بابا دروغ میگی؟ نه بابا دهنت رو باز کن
Video01:47

ترانه کودکانه آهویی دارم خوشگله

آهویی دارم خوشگله فرار کرده زدستم دوریش برایم مشکله کاشکی اونو می بستم ********** آهویی دارم خوشگله فرار کرده زدستم دوریش برایم مشکله کاشکی اونو می بستم ********** ای خدا چی کار کنم آهومو پیدا کنم ای خدا چی کار کنم آهومو پیدا کنم ********** آی چه کنم وای چه کنم کجا اونو پیدا کنم آی چه کنم وای چه کنم کجا اونو پیدا کنم ********** کاشکی اونو می بستم کاشکی اونو می بستم آهویی دارم خوشگله فرار کرده زدستم دوریش برایم مشکله کاشکی اونو می بستم ********** آهویی دارم خوشگله فرار کرده زدستم دوریش برایم مشکله کاشکی اونو می بستم ********* ای خدا چی کار کنم آهومو پیدا کنم ای خدا چی کار کنم آهومو پیدا کنم ********** آی چه کنم وای چه کنم کجا اونو پیدا کنم آی چه کنم وای چه کنم کجا اونو پیدا کنم ********** کاشکی اونو می بستم کاشکی اونو می بستم
Video01:47

ترانه کودکانه یه توپ دارم قلقلیه

یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه می زنم زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره من این توپو نداشتم مشقامو خوب نوشتم بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی داد
Video01:34

ترانه کودکانه خوشحال شاد و خندانم

خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می‌دانم خنده کنم من دست بزنم من پا بکوبم من جوانم. در دلم غمی ندارم زیرا هست سلامت جانم عمر ما کوتاست چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم. بیایید باهم بخوانیم ترانه‌ی جوانی را عمر ما کوتاست چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم. گل بریزم من از روی دامن بر روی خرمن شادانم
Video01:20

ترانه کودکانه باشیر آب بازی نکن

با شیر آب بازی نکن نگا تو مثل موش شدی نازی شیطون و بلا چه قدر تو بازی‌گوش شدی. خوبه از من یاد بگیری ببین دارم گل می‌کشم مداد زرد من کجاست می‌خوام یه بلبل بکشم.
Video02:19

ترانه کودکانه توپ سفیدم قشنگی و نازی

توپ سفیدم قشنگی و نازی حالا من می خوام برم به بازی بازی چه خوبه با بچه های خوب بازی می کنیم با یک دونه توپ چون پرت می کنم توپ سفیدم را از جا می پره می ره رو هوا قِل قِل می خوره رو زمین ورزش یک و دو و سه و چهار و پنج و شش
Video01:27

ترانه کودکانه اتل متل توتوله

اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره؟ نه شیر داره نه پستون دمبشو بردن اردستون سمشو بردن پاکستون شیرشو بردن هندستون یک زن کردی بستون اسمشو بذار ستاره براش بزن ناقاره رو گنبد و مناره اسمشو بزار عمقزی دور کلاش قرمزی موی سرش وز وزی عمقزی شوخ و شنگه قر دادنش قشنگه هروقت میرن النگه یک پای خرش می لنگه این درو واکن سلیمون اون درو واکن سلیمون قالی رو بکش تو ایوون
Video02:16

ترانه کودکانه عمو زنجیر باف

عموزنجیرباف...! بعله...؟ زنجیر منو بافتی...؟ بعله...! پشت کوه انداختی...؟ بعله...! بابا اومده...! چی چی آورده...؟ نخود و کشمش...! بخور و بیا...! با صدای چی...؟! با صدای گربه...! میو، میو، میو...
Video02:35

ترانه ی کودکانه خانواده انگشت

پدر انگشت پدر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ مادر انگشت مادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ برادر انگشت برادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره خواهر انگشت خواهر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره بچه انگشت بچه انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟
Video04:24

شعر و ترانه کودکانه -- آب تنی

شعر و ترانه کودکانه -- آب تنی
Video04:39

موزیک ویدئو شاد کودکانه ’حسنی نگو یه دسته گل

توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس باهاش رفیق نبود. تنها روی سه پایه، نشسته بود تو سایه. باباش میگفت: – حسنی میای بریم حموم؟ – نه نمیام، نه نمیام – سرتو میخوای اصلاح کنی؟ – نه نمیخوام، نه نمیخوام کره الاغ کدخدا، یورتمه میرفت تو کوچه ها: – الاغه چرا یورتمه میری؟ – دارم میرم بار بیارم، دیرم شده، عجله دارم. – الاغ خوب نازنین، سر در هوا، سم بر زمین، یالت بلند و پرمو، دمت مثال جارو، یک کمی بمن سواری میدی؟ – نه که نمیدم – چرا نمیدی؟ (!) – واسه اینکه من تمیزم. پیش همه عزیزم. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه! غازه پرید تو استخر. – تو اردکی یا غازی؟ – من غاز خوش زبانم. – میای بریم به بازی؟ – نه جانم. – چرا نمیای؟ – واسه اینکه من، صبح تا غروب، میون آب، کنار جو، مشغول کار و شستشو. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه! در واشد و یه جوجه دوید و اومد تو کوچه. جیک جیک زنان، گردش کنان اومد و اومد، پیش حسنی: -جوجه کوچولو، کوچول موچولو، میای با من بازی کنی؟ مادرش اومد، – قدقدقدا برو خونه تون، تورو بخدا جوجه ی ریزه میزه ببین چقدر تمیزه؟ اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه! حسنی با چشم گریون، پاشد و اومد تو میدون: – آی فلفلی، آی قلقلی، میاین با من بازی کنین؟ – نه که نمیایم نه که نمیایم – چرا نمیاین؟ فلفلی گفت: – من و داداشم و بابام و عموم، هفته ای دوبار میریم حموم. اما تو چی؟ قلقلی گفت: – نگاش کنین. موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه! حسنی دوید پیش باباش: -حسنی میای بریم حموم؟ – میام، میام – سرتو میخوای اصلاح کنی؟ – میخوام، میخوام – حسنی نگو، یه دسته گل تر و تمیز و تپل مپل الاغ و خروس، جوجه و غاز و ببعی با فلفلی، با قلقلی، با مرغ زرد کاکلی حلقه زدن، دور حسنی. الاغه میگفت: – کاری اگر نداری، بریم الاغ سواری. خروسه میگفت: – قوقولی قوقو. قوقولی قوقو؟ هرچی میخوای فوری بگو. مرغه میگفت: – حسنی برو تو کوچه. بازی بکن با جوجه. غازه میگفت: – حسنی بیا، با هم دیگه بریم شنا. توی ده شلمرود حسنی دیگه تنها نبود)
Video01:20

ترانه کودکانه دوقلوها از عمو پورنگ

چه قدر شبیه به همن این بچه های دوقلو......
Video00:49

ترانه کودکانه پاییز

پاییز پاییزه برگا داره میریزه بارون و سرمامیاد ریزه ریزه مهر و آبان و آذر تو پاییزه....
Video01:36

مسواک زدن از عمو پورنگ

قبل از خواب دیگه نوبت مسواکه دندونام همشون تمیزه و پاکه....
Video02:49

ترانه کودکانه رنگ های رنگین کمون از عمو پورنگ

یک دو سه چهار پنج شیش هفت هفت رنگه رنگین کمون از تو کتاب رنگاشو یاد میگیریم چه آسون ...
Video01:59

ترانه کودکانه فرشته های كوچوله

آهنگ كودكانه خوب از عمو امید به نام((فرشته های كوچوله)) برای بچه های خوب
Video01:18

در قندون - عمو پورنگ

در قندون لب خندون تمیزه در قندون قشنگه لب خندون
Video01:34

اردک تک تک - عمو پورنگ

اردک تک تک تک تک اردک اردکی تنها به روی آبه پرهاشو بسته میخواد بخوابه.....
Video01:38

ترانه کودکانه پسر از عمو پورنگ

پسری داریم که ماهه عزیز جون باباست دوسش داره مادرش چونکه زرنگ و داناست
Video02:29

یکی داره آواز میخونه - عموپورنگ و امیرمحمد

نام آهنگ : یکی داره آواز میخونه خواننده : عمو پورنگ (داریوش فرضیائی) و امیرمحمد متقیان شاعر : شکوه قاسم نیا آهنگساز : مهرداد نصرتی
Video04:28

ترانه کودکانه روزه

ساعت کم حواس من دیشب زنگ زد بی امان و یکباره خانه تاریک بود ومن در خواب پا شدم زود مثل فواره ...
Video04:18

سرود امام علی (ع)

از پدرم اسمشو یاد گرفتم وقتی که چشمام به روی دنیا وا شد هنوز تو قنداقه بودم یا علی گفت و من و بغل کرد و پا شد
Video02:11

عمو پورنگ - اتل متل

اتل متل جوجمون هم ناز هم ملوسه کی میدونه که ایشون که مرغه یا خروسه....
Video01:20

عمو پورنگ - گل و بلبل

من و تو که باشیم میشیم یه محله با تلاش و کوشش همه چی حله حله
Video02:05

ترانه کودکانه مهمون از عمو پورنگ

خونه ما همش مهمونیه عیدا که میشه در خونمون رو همه بازه همیشه همه چی داره برق میزنه خونه رو تکوندیم...

موزیک کودکانه

koodakane

۱۳۹۳-۵-۲۱

۱۳۹۷-۴-۳۰

۴۳۰

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.