خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video38:16

ازدواج پایان یا آغاز عشق قسمت نخست - استاد دکتر محمود معظمی

سمینار ارزنده ای از استاد دکتر محمود معظمی درباره ((ازدواج))
Video17:35

فلسفه عشق - استاد (دکتر محمود معظمی)

در این ویدئو استاد گرامی ((دکتر محمود معظمی)) بیاناتی را در مورد ((فلسفه عشق)) خواهند فرمود که بسیار ارزنده و تاثیر گذار بر زندگی خواهد بود . حتما مشاهده بفرمائید !
Video01:58

چه هنگامی می توانی بیشتر خدمت کنی ؟

"از کوزه همان برون تراود که در اوست" ،‌ بیشتر مردم بر این باور اشتباه هستند که فکر می کنند اگر به خود و خواسته های خود توجه کنند از دیگران غافل می شوند . در حالیکه درست بر عکس است . من و شما هنگامی می توانیم بیشتر اثر بخش باشیم که خودمان آن چه را که برای دیگران می خواهیم خود نخست تجربه کرده باشیم .
Video09:39

مقصر یا مسبب ؟ - دکتر محمود معظمی

سخنانی اموزنده از استاد دکتر محمود معظمی
Video02:25

رسیدن به هدف (Goal Achievment) - (دکتر محمود معظمی)

رسیدن به هدف ، ویدئو آموزشی بسیار با ارزش برای موفقیت و بهتر زیستن از استاد ( دکتر محمود معظمی) - برای کسانی که دوستشان د ارید ارسال بفرمائید .
Video02:12

مزرعه زندگی (Life’s Farm) - دکتر محمود معظمی

ویدئویی بسیار تاثیر گذار در بهتر شدن زندگی فردی هر شخص از استاد (دکتر محمود معظمی) ، این ویدئو با ارزش را برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video15:27

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی -بخش هفتم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video14:45

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش ششم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video14:58

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش پنجم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video14:55

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش چهارم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video14:47

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش سوم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video14:38

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش دوم)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video15:14

آموزش فروش و بازاریابی ((نبوغ خود را در فروش کشف کنید!)) - (دکتر محمود معظمی - بخش اول)

از سری سمینارهای بسیار فوق العاده آموزشی در مبحث (کسب و کار) موفق جناب استاد ( دکتر محمود معظمی) - حتما مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video16:07

بیزنس کوچینگ (Business Coaching) (استاد دکتر محمود معظمی)

حتما تا به حال برای شما بسیار پیش آمده که همکاری یا دوستی از شما دربارۀ موفقیت‌های خیره‌کننده‌تان پرسیده ، و شما با میل و رغبت برای او توضیح داده‌اید که آموزش‌هایی چطور کسب‌ و کار و نگرش شما را متحول کرده است .
Video14:45

مسئولیت پذیری (استاد دکتر محمود معظمی)

در این ویدئو آموزشی درباره مسئولیت پذیری از (دکتر محمود معظمی) خواهید دید . این ویدئو را برای آن کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video07:07

كولبرها به سود چه كسانى كار مى كنند؟ (استاد دکتر محمود معظمی)

فکر می‌کنید کولبرها به سود چه کسانی کار می‌کنند ؟ جناب استاد (دکتر محمود معظمی) در این ویدیو شرح می‌دهد . این ویدئو را برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .
Video09:39

چرا آقای ترامپ معلم خوبیست ؟! (دکتر محمود معظمی)

جناب استاد (دکتر محمود معظمی) ، در این ویدیو به شما می‌گوید که «چرا آقای ترامپ می‌تواند معلم خوبی باشد» ، حتما این ویدیو را کامل و دقیق مشاهده بفرمائید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .

آموزش های استاد گرامی (دکتر محمود معظمی)

laghaei

۱۳۹۶-۲-۱۶

۱۳۹۶-۲-۱۹

۱۷

آموزشی

در این بخش مطالب و آموزشهای تاثیر گذار استاد (دکتر محمود معظمی) را تماشا خواهید کرد . خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند . این کانال را برای آنهایی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .