+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video03:35

چالش پرهیجان کایاک سواری در کانال قدیمی و بکر

چالش پرهیجان کایاک سواری در کانال قدیمی و بکر
Video03:01

هیجان سقوط و اسکی روی برف

هیجان سقوط و اسکی روی برف
Video04:40

هیجان دوچرخه سواری در مناظر جذاب و دیدنی

هیجان دوچرخه سواری در مناظر جذاب و دیدنی
Video08:18

تحقیرآمیز ترین گلهای سال 2019

تحقیرآمیز ترین گلهای فوتبال در سال 2019
Video03:07

مسابقه دیدنی پارکور و دوچرخه در منطق زیبای اسکاتلند

مسابقه دیدنی پارکور و دوچرخه در منطق زیبای اسکاتلند
Video05:24

اتفاقات و حوادث از مسابقات ورزش اتومبیلرانی

اتفاقات و حوادث از مسابقات ورزش اتومبیلرانی
Video03:00

حرکات دیدنی و پرهیجان پارکور در کوه

حرکات دیدنی و پرهیجان پارکور در کوه
Video10:00

حرکات دیدنی از اسکی روی برف با دوچرخه

حرکات دیدنی از اسکی روی برف با دوچرخه
Video02:16

تجربه ای متفاوت از هیجان با پرش بانجی جامپینگ

تجربه ای متفاوت از هیجان با پرش بانجی جامپینگ
Video04:30

لذت هیجان و آدرنالین خالص

لذت هیجان و آدرنالین خالص
Video03:13

مهارت های منحصر به فرد کنترل توپ

مهارت های منحصر به فرد کنترل توپ
Video10:18

اشتباهات جالب و خنده دار گلرها

اشتباهات جالب و خنده دار دروازه بان ها
Video12:04

بهترین گلها در وقت اضافه

بهترین گلها در وقت اضافه
Video10:18

اشتباهات و تصادف های ورزش موتورسواری

اشتباهات و تصادف های ورزش موتورسواری
Video11:35

50 گل برتر 2019

50 گل برتر 2019
Video05:29

صحنه های جذاب و دیدنی از ورزش حرفه ای پارکور

صحنه های جذاب و دیدنی از ورزش حرفه ای پارکور
Video05:37

دوچرخه در مقابل پارکور از انگلیس تا فرانسه

دوچرخه در مقابل پارکور از انگلیس تا فرانسه
Video03:44

صحنه های فوق العاده از پرش در آب

پرش های هیجان انگیز در آب
Video09:21

صحنه های هیجان انگیز از ورزش های حرفه ای

صحنه های هیجان انگیز از ورزش های حرفه ای
Video10:08

بهترین صحنه های ورزش هیجان انگیز پارکور

بهترین صحنه های ورزش هیجان انگیز پارکور
Video10:18

حوادث ورزشی در مسابقات موتور سواری

حوادث ورزشی در مسابقات موتور سواری اشتباهات و حوادث ورزشی در مسابقات حرفه ای موتورسواری

آدرنالین

lidoma

۱۳۹۸-۱-۱۳

۱۳۹۸-۱-۱۳

۲۱

ورزشی

آدرنالین