خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video05:14

تعمیر مشکل برقی رنو مگان

How to fix Electronic Fault on Renault Megane
Video03:40

نحوه تعویض بلندگوی جلوی پژو 206

How to Change Replace Front Door Speaker Peugeot 206 - Amateur Repairs
Video11:27

آموزش تعمیر ترمز پارک رنو مگان

Renault Megan Parking Brake Repair
Video05:35

آموزش تعمیر پنل درب پژو 207

How to repair Peugeot 207's door panels
Video06:36

نحوه تعویض آب پاش رنو داستر

کلیپ آموزشی از نحوه تعویض آب پاش رنو داستر
Video04:27

اضافه کردن واشر به شیشه جلو اتومبیل - داچیا داستر

کلیپ آموزشی از اضافه کردن واشر به شیشه جلو اتومبیل - داچیا داستر
Video07:50

نحوه برش سپر برای دو اگزوز کردن - رنو داستر (داچیا)

کلیپ آموزشی از نحوه برش سپر برای دو اگزوز کردن - رنو داستر (داچیا)
Video04:07

نحوه نصب و تعویض آینه عقب رنو داستر

کلیپ آموزشی از نحوه نصب و تعویض آینه عقب رنو داستر
Video06:02

نحوه در آوردن ضبط رنو داچیا داستر

کلیپ آموزشی از نحوه در آوردن ضبط رنو داچیا داستر
Video03:46

نحوه پاک کردن خطای srs چراغ ایربگ رنو لوگان

کلیپ آموزشی از نحوه پاک کردن خطای srs چراغ ایربگ رنو لوگان
Video12:43

اسمبل کردن صفحه کیلومتر رنو داستر

کلیپ آموزشی از اسمبل کردن صفحه کیلومتر رنو داستر
Video06:00

تعویض شیشه آینه بغل رنو داستر

کلیپ تصویری از آموزش تعویض شیشه آینه بغل رنو داستر
Video09:13

نصب مانیتور رنو لوگان

کلیپ تصویری از نصب مانیتور رنو لوگان
Video04:23

تعمیر کمک فنر رنو لوگان

کلیپ آموزشی از تعمیر کمک فنر رنو لوگان
Video03:19

نحوه باز کردن سپر جلوی تندر90

کلیپ آموزشی از نحوه باز کردن سپر جلوی تندر90
Video01:10

نصب چراغ چشمک زن بغل آینه بغل پژو 207

کلیپ آموزشی از نصب چراغ چشمک زن بغل آینه بغل پژو 207
Video03:00

نحوه تعویض فیلتر هوا رنو لوگان

کلیپ آموزشی از نحوه تعویض فیلتر هوا رنو لوگان
Video02:29

تعویض لنت ترمز جلو تندر90

کلیپ آموزشی از تعویض لنت ترمز جلو تندر90
Video09:39

تعمیر و جایگزینی لنت ترمز رنو لوگان

کلیپ آموزشی از تعمیر و جایگزینی لنت ترمز رنو لوگان
Video24:05

تعویض لنت ترمز عقب پژو 207

آموزش تصویری از تعویض لنت ترمز عقب پژو 207
Video12:36

پولیش زدن سپر پژو 207

کلیپ آموزشی از پولیش زدن سپر پژو 207
Video01:26

تعویض چراغ پژو 207

کلیپ آموزشی از تعویض چراغ پژو 207
Video05:47

تعویض لنت ترمز پژو 207

کلیپ آموزشی از تعویض لنت ترمز پژو 207
Video02:43

تعویض رادیاتور پژو 206

کلیپ آموزشی از تعویض رادیاتور پژو206 How to Change Replace Radiator Peugeot 2062 06
Video01:14

رفع خطاهای روغن در سیتروئن c5

کلیپ آموزشی از رفع خطاهای روغن در سیتروئن c5
Video17:26

تعمیر آینه بغل سیتروئن c5

کلیپ آموزشی از تعمیر آینه بغل سیتروئن c5
Video15:49

تعویض ,لنت های ترمز و پاک سازی پژو 206

کلیپ آموزشی تعویض ,لنت های ترمز و پاک سازی پژو 206

مکانیک ماشین های اروپایی

mechanic_training

۱۳۹۵-۱-۲۵

۱۳۹۵-۱۰-۲۱

۱۰۲

وسیله نقلیه

این کانال توضیحاتی ندارد.