+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video20:18

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت پنجم

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video22:20

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت چهارم

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video41:36

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت هشتم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video22:20

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت چهارم

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video42:19

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت هفتم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video44:41

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت ششم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video28:28

راهنمای قدم به قدم بازی The Dark Pictures: Man of Medan-قسمت سوم

بازی The Dark Pictures: Man of Medan- آموزش ویدیویی بازی The Dark Pictures: Man of Medan به صورت مرحله به مرحله
Video28:08

راهنمای قدم به قدم بازی The Dark Pictures: Man of Medan-قسمت دوم

بازی The Dark Pictures: Man of Medan- آموزش ویدیویی بازی The Dark Pictures: Man of Medan به صورت مرحله به مرحله
Video50:12

راهنمای قدم به قدم بازی The Dark Pictures: Man of Medan-قسمت اول

بازی The Dark Pictures: Man of Medan- آموزش ویدیویی بازی The Dark Pictures: Man of Medan به صورت مرحله به مرحله
Video29:56

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت پنجم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video26:53

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت چهارم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video40:31

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت سوم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video28:35

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت دوم

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video39:39

راهنمای قدم به قدم بازی Ancestors: The Humankind Odyssey-قسمت اول

بازی Ancestors: The Humankind Odyssey- آموزش ویدیویی بازی Ancestors: The Humankind Odyssey به صورت مرحله به مرحله
Video27:34

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت سوم

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video22:11

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت دوم

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video56:44

راهنمای قدم به قدم بازی Control-قسمت اول

بازی Control- آموزش ویدیویی بازی Control به صورت مرحله به مرحله
Video07:24

The Dark Pictures- Man of Medan: قبل از خرید

The Dark Pictures- Man of Medan- قبل از خرید بازی اکشن ماجراجویانه استودیو Supermassive Games به این نکات توجه کنید
Video29:56

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت پایانی

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت پایانی آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video35:52

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت یازدهم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت یازدهم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video38:00

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت دهم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت دهم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video23:08

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت نهم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت نهم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video24:54

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت هشتم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت هشتم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video24:54

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت هفتم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت هفتم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video29:39

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت ششم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت ششم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video21:41

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت پنجم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت پنجم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video23:09

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت چهارم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت چهارم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video26:57

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت سوم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت سوم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video30:08

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت دوم

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت دوم آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله
Video47:28

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت اول

راهنمای قدم به قدم بازی Wolfenstein: Youngblood-قسمت اول آموزش ویدیویی بازی Wolfenstein: Youngblood به صورت مرحله به مرحله

کنسول و بازی

meysam1991

۱۳۹۷-۱۲-۴

۱۳۹۷-۱۲-۴

۱۵۷۳

بازی

اخبار بازی ها همراه با تریلر