+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video03:53

حاج محمود کریمی واحد شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی واحد شب عاشورا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video03:02

حاج محمود کریمی تک شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی تک شب عاشورا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video02:18

حاج محمود کریمی زمینه شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی زمینه شب عاشورا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video03:50

حاج محمود کریمی نوحه شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی نوحه شب عاشورا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video03:51

حاج محمود کریمی واحد شب تاسوعا ۹۸

حاج محمود کریمی واحد شب تاسوعا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video02:06

حاج محمود کریمی شور شب تاسوعا ۹۸

حاج محمود کریمی شور شب تاسوعا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video15:26

روضه حاج محمود کریمی شب تاسوعا ۹۸

روضه حاج محمود کریمی شب تاسوعا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video07:12

حاج محمود کریمی زمینه شب تاسوعا ۹۸

حاج محمود کریمی زمینه شب تاسوعا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video10:03

حاج محمود کریمی روضه خوانی شب تاسوعا ۹۸

حاج محمود کریمی روضه خوانی شب تاسوعا ۹۸ هیئت رایةالعباس
Video15:36

حاج محمود کریمی آیین چهارپایه خوانی شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی آیین چهارپایه خوانی شب عاشورا ۹۸ هیئت رایة العباس
Video04:57

حاج محمود کریمی روضه خوانی شب عاشورا ۹۸

حاج محمود کریمی روضه خوانی شب عاشورا ۹۸ هیئت رایة العباس
Video05:21

مداحی حاج محمود کریمی با هرم مشعل ها حرم گُر می گیره محرم 98

مداحی حاج محمود کریمی با هرم مشعل ها حرم گُر می گیره محرم 98 چیذر امام زاده علی اکبر
Video06:33

مداحی حاج محمود کریمی هجوم نیزه ها رو دیدم محرم 98

مداحی حاج محمود کریمی هجوم نیزه ها رو دیدم شب پنجم محرم 98 چیذر امام زاده علی اکبر
Video05:08

مداحی حاج محمود کریمی یه لحظه تو خیمه گام

مداحی حاج محمود کریمی یه لحظه تو خیمه گام شب چهارم محرم 98چیذر امام زاده علی اکبر
Video08:42

مداحی حاج محمود کریمی من شب بیدارم

مداحی حاج محمود کریمی من شب بیدارم شب چهارم محرم 98 چیذر امام زاده علی اکبر
Video04:39

مداحی حاج محمود کریمی زینب تنادی شام غریبان حسینی

مداحی حاج محمود کریمی زینب تنادی شام غریبان مداحی زینب تنادی به زبان عربی و زیر نویس فارسی مخصوص شام غریبان
Video12:06

حاج محمود کریمی مستانه برگشته مثل کبوتر اشک من از لانه برگشته

حاج محمود کریمی مستانه برگشته مثل کبوتر اشک من از لانه برگشته روضه خوانی حاج محمود کریمی شب عاشورا [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)
Video03:50

مداحی حاج محمود کریمی نوحه کنار علقمه شد غوغا

مداحی حاج محمود کریمی نوحه کنار علقمه شد غوغا نوحه شب عاشورا [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)
Video09:14

مداحی حاج محمود کریمی زمینه رفتی برادرت تنهاتر شد

مداحی حاج محمود کریمی رفتی برادرت تنهاتر شد زمینه شب عاشورا [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)
Video03:02

مداحی حاج محمود کریمی وای وای خدایا برادر تشنم

مداحی حاج محمود کریمی وای وای خدایا برادر تشنم مداحی تک شب عاشورا [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)
Video03:53

حاج محمود کریمی واحد شب دهم محرم ۹۸

حاج محمود کریمی واحد شب دهم محرم ۹۸ واحد گفتی میان خیمه برایت دعا کنم شب عاشورا [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)
Video03:47

گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۹۸ مداحی تک گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم ،هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video02:03

از تو یا علی هر چه می رسد

مداحی تک از تو یا علی هر چه می رسد حاج محمود کریمی درشب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video04:16

حاج محمود کریمی دودمه شب هشتم محرم ۹۸

این چهره اگر جلوه کند ماه بگیرد ...حاج محمود کریمی دودمه شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video03:16

یوسف لیلا اکبرم

دودمه حاج محمود کریمی در شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video04:06

حاج محمود کریمی واحد شب هشتم محرم ۹۸

سنگ تو رو به سینه میزنم یا امام حسین (ع)...حاج محمود کریمی واحد شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video20:37

روضه خوانی حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۹۸

مثل حیدر برگشت ...روضه خوانی حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video08:22

اگر از تنم جدا کنی سرم

حاج محمود کریمی زمینه شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video05:50

بالا بلند بابا گیسو کمند بابا

مداحی زمینه بالا بلند بابا گیسو کمند بابا ،حاج محمود کریمی در شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر
Video04:26

خواهرت تو خیمه گریبون درید

مداحی زمینه حاج محمود کریمی در شب هشتم محرم ۹۸ هیئت رأیه العباس امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

حاج محمود کریمی

moharam

۱۳۹۳-۸-۴

۱۳۹۶-۸-۱۶

۲۴۲

مذهبی

این کانال توضیحاتی ندارد.