+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:59

هنر عاشق ماندن

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر سمیرا خوشکام نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:58

آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : الناز بیات نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:51

آموزش جست و جو در گوگل

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : عبدالمجید شاهقلی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:59

آموزش نرم افزار تدوین فاینال کات Final Cut Pro X

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : امیر حسین تحسینی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:04

آموزش نرم افزار اکسل پیشرفته ۲۰۱۶

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : رضا فیاض فیضی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:05

آموزش نرم افزار اکسل مقدماتی ۲۰۱۶

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : رضا فیاض فیضی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:55

آموزش اکسل کاربردی ۲۰۱۶

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : رضا فیاض فیضی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:02

آموزش اصلاح وضعیت در بارداری و بهداشت فردی

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : زهره شغیعی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:00

آموزش ارتباط موثر با فرزندان

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر علی محمدباقر نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:00

آموزش انتخاب نوع زایمان

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش سلامترسایت آموزشی نیکزی مدرس : سکینه بهبودی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:01

آموزش مهارت مدیریت عواطف

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر مهدی دوایی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:10

اختلالات یادگیری کودکمان را شناسایی کنیم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر اکرم پرند نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:03

آموزش اختلال خواندن و نوشتن کودکان

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر اکرم پرند نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:55

آموزش اختلال اوتیسم را بشناسیم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر سعید رضایی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:08

آموزش مشکلات یادگیری ریاضی

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر اکرم پرند نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:00

استعداد خود را کشف کنیم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر مهدی دوایی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:17

فشارهای روانی در زندگی را کنترل کنیم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : دکتر مهرنوش فهیمی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:05

هیجان خشم را در کودکمان مدیریت کنیم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : فاطمه خوشپور نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:00

اختلالات رفتاری در دوران کودکی

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : سیما قدرتی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:00

آموزش نرم‌افزار Catia

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : آریو شافعی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:59

آموزش بشقاب غذای سالم

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش سلامت سایت آموزشی نیکزی مدرس : نرگس جوزدانی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video00:47

با کودک بیش فعال چه رفتاری بکنیم؟

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش روانشناسی سایت آموزشی نیکزی مدرس : سیما قدرتی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:07

آموزش تغذیه بیماران قلبی عروقی

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش سلامت سایت آموزشی نیکزی مدرس : محمد باقر ملجایی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم
Video01:05

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (شخصیت شناسی برپایه صدا)

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش کسب و کار سایت آموزشی نیکزی مدرس : علی محمدی
Video00:56

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (گوش دادن موثر و فعال)

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش کسب و کار سایت آموزشی نیکزی مدرس : علی محمدی
Video00:57

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (ارائه و بیان)

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش کسب و کار سایت آموزشی نیکزی مدرس : علی محمدی
Video01:00

بایدها و نبایدهای بازیگری

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش هنر سایت آموزشی نیکزی مدرس : شاهد پیوند
Video00:49

آموزش نرم افزار برنامه نویسی Basic for Android

تلفن : 22679636-021 www.nikzee.com یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی مدرس : محمدعلی یوسفی
Video00:52

آموزش نرم افزار معماری اتوکد دو بعدی ۲۰۱۷

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش فناوری سایت آموزشی نیکزی نیکزی ؛رسانه برتر آموزشی در قالب فیلم
Video00:47

آموزش ساخت عروسک روسی

www.nikzee.com تلفن : 22679636-021 یکی از دوره های بخش هنر سایت آموزشی نیکزی نیکزی ؛رسانه برتر آموزشی در قالب فیلم

nikzee

nikzee

۱۳۹۷-۸-۲۲

۱۳۹۷-۹-۳

۴۰

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.