+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:38

آهنگ Heat Of The Night از To Die For

آهنگ Heat Of The Night از To Die For To Die For - In The Heat Of The Night(Sandra Cover)
Video04:50

آهنگ Silent Water از Amorphis

آهنگ Silent Water از Amorphis Amorphis - Silent Water
Video05:01

آهنگ Moonshield از In Flames

آهنگ Moonshield از In Flames In Flames - Moonshield
Video03:27

آهنگ A Long Way To No Where از Sentenced

آهنگ A Long Way To No Where از Sentenced Sentenced - A Long Way To No Where
Video04:06

آهنگ ACross My Heart And Hope To Die از Sentenced

آهنگ ACross My Heart And Hope To Die از Sentenced Sentenced - Cross My Heart And Hope To Die
Video03:45

آهنگ SomeBody’s Watching Me از Warmen

آهنگ SomeBody's Watching Me از Warmen Warmen - Some Body's Watching Me
Video06:17

اجرای زنده آهنگ The Memory Remians از Metallica سال 2018

اجرای زنده آهنگ The Memory Remians از Metallica سال 2018 Metallica - The Memory Remains - Helsinki, Finland - May 9, 2018
Video03:53

آهنگ You Give Love A Bad Name از Bonjovi

آهنگ You Give Love A Bad Name از Bonjovi
Video02:18

آهنگ Ugly از Jeff Hardy

آهنگ Ugly از Jeff Hardy
Video04:20

آهنگ In The Ocean Sky از God Gory

آهنگ In The Ocean Sky از God Gory God Gory - In The Ocean Sky
Video04:21

آهنگ Sea Of Dreams از God Gory

آهنگ Sea Of Dreams از God Gory God Gory - Sea Of Dreams
Video15:15

Alexi Laiho Guitar Lesson - Children Of Bodom

Alexi Laiho Guitar Lesson - Children Of Bodom
Video04:28

آهنگ I Disappear از Metallica

آهنگ I Disappear از Metallica Metallica - I Disappear
Video06:08

آهنگ A Spoke In The Wheel از Black Lable Society

آهنگ A Spoke In The Wheel از Black Lable Society Black Lable Society - A Spoke In The Wheel
Video02:34

آهنگ Die Die My Darling از Metallica

آهنگ Die Die My Darling از Metallica Metallica - Die Die My Darling
Video06:38

آهنگ Astronomy از Metallica

آهنگ Astronomy از Metallica Metallica - Astronomy
Video04:46

آهنگ Kissing The Shadows از Children Of Bodom

آهنگ Kissing The Shadows از Children Of Bodom Children Of Bodom - Kissing The Shadows
Video06:31

آهنگ Creeping Death از Metallica 2019

آهنگ Creeping Death از Metallica 2019 Metallica - Creeping Death - Live 2019
Video04:20

آهنگ Platitudes And Barren Words از Children Of Bodom

آهنگ Platitudes And Barren Words از Children Of Bodom Children Of Bodom - Platitudes And Barren Words
Video05:18

آهنگ Verdesbyrd از Dimmu Borgirs

آهنگ Vredesbyrd از Dimmu Borgirs Dimmu Borgirs - Vredesbyrd
Video04:36

آهنگ Transference از Children Of Bodom

آهنگ Transference از Children Of Bodom Children Of Bodom - Transference
Video04:19

آهنگ In Your Face از Children Of Bodom

آهنگ In Your Face از Children Of Bodom Children Of Bodom - In Your Face
Video08:26

اجرای آهنگ Master Of Puppets از Metallica در سال 2009

اجرای آهنگ Master Of Puppets از Metallica در سال 2009 Metallica - Master Of Puppets - 2009 Live
Video03:47

اجرای آهنگ Under Grass And Clover توسط Alexi Laiho

اجرای آهنگ Under Grass And Clover توسط Alexi Laiho Alexi Laiho - Under Grass And Clover
Video04:32

اجرای آهنگ Du Hast از Rammstein

اجرای آهنگ Du Hast از Rammstein Rammstein - Du Hast
Video03:33

آهنگ Under Grass And Clover از Children Of Bodom

آهنگ Under Grass And Clover از Children Of Bodom Children Of Bodom - Under Grass And Clover
Video07:46

آهنگ Unforgiven III از Metallica

آهنگ Unforgiven III از Metallica Metallica -Unforgiven III(3)
Video04:11

اجرای آهنگ Ich Will از Rammstein سال 2016

اجرای آهنگ Ich Will از Rammstein سال 2016 Rammstein - Ich Will Live 2016
Video03:27

آهنگ Asche zu asche از Rammstein

آهنگ Asche zu asche از Rammstein Rammstein - Asche zu asche
Video04:05

آهنگ Ich Will از Rammstein

آهنگ Ich Will از Rammstein Rammstein - Ich Will (Official Video)

Parsa

parsa

۱۳۹۴-۷-۸

۱۳۹۷-۷-۲۵

۹۰

موسیقی

این کانال توضیحاتی ندارد.