+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video06:17

هنرنمایی گروه رقص آذری

اجرا وهنرنمایی گروه رقص آذربایجانی ایلدیرم
Video01:16

رقص باحال وجالب آذری

رقص آذربایجانی کودک کنارسهند

رقص آذری

photoshop

۱۳۹۴-۴-۲۱

۱۳۹۴-۴-۲۱

۲

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.