+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video42:06

ماه عسل 97 روز بیست و هشتم بخش سوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و هفتم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. قهرمان من : پوریا و سوگند کوچولو از استان کرمانشاه فیلم بسیار جالبشون
Video09:36

ماه عسل 97 روز بیست و هشتم بخش دوم

نگاهی به موضوعات گذشته اتفاقی هولناک برای فاطمه خانم که به دلیل بی نظمی و بی کفایتی مسولین مدرسه اتفاق افتاد
Video01:30:44

ماه عسل 97 روز بیست و هفتم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و هفتم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمان برنامه ماه عسل یکی از بانوان امدادرسان ایرانی که در دوران جنگ تحمیلی برای کمک به مجروحان عازم جبهه های جنگ شد و توسط نیروهای بعثی به اسارت گرفته می شود.
Video27:29

ماه عسل 97 روز بیست و ششم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و ششم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت چهار داستان متاوت از چهار منطقه ایران است درمورد کسانی میباشد که فیلم از سوژه های خودتهیه کردند.
Video55:54

ماه عسل 97 روز بیست و ششم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و ششم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت چهار داستان متاوت از چهار منطقه ایران است درمورد کسانی میباشد که فیلم از سوژه های خودتهیه کردند.
Video01:18:45

ماه عسل 97 روز بیست و چهارم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و چهارم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.میثم کریمی، مهمان برنامه ماه عسل که از بیماری سرطان رنج می‌برد در این برنامه از کمک الهی برای بهبود بیماری اش سخن گفت.
Video06:38

ماه عسل 97 روز بیست و چهارم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و چهارم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمانان قسمت قبل از یزد میباشند که خانواده ای میباشند که بعد از چند سال زندگی باهم وقتی تصمیم به بچه دار شدن میکنند پزشک به آنها میگوید که هر کدام به تنهایی توانایی بچه دار شدن دارند ولی باهم دیگر نمیتوانند و باید جدا شوند. ولی جدا نمیشوند و از بهزیستی یک پسر و دختر را به فرزند خواندگی قبول میکنند.
Video01:14:47

ماه عسل 97 روز بیست و سوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و سوم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمانان این قسمت از یزد میباشند که خانواده ای میباشند که بعد از چند سال زندگی باهم وقتی تصمیم به بچه دار شدن میکنند پزشک به آنها میگوید که هر کدام به تنهایی توانایی بچه دار شدن دارند ولی باهم دیگر نمیتوانند و باید جدا شوند. ولی جدا نمیشوند و از بهزیستی یک پسر و دختر را به فرزند خواندگی قبول میکنند.
Video06:00

ماه عسل 97 روز بیست و سوم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و سوم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمان این قسمت عمو حمید و عمو عباس از بزرگان و ورزشکاران ورزش موتور سواری
Video01:19:28

ماه عسل 97 روز بیست و دوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و یکم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمان این قسمت عمو حمید و عمو عباس از بزرگان و ورزشکاران ورزش موتور سواری
Video28:48

ماه عسل 97 روز بیست و یکم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و یکم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمان این قسمت نوجوانانی هستند که به قصد خروج از کشور طعمه ی باند فروش اعضا میشوند و چندین روز گروگان گرفته میشوند....
Video48:49

ماه عسل 97 روز بیست و یکم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و یکم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.مهمان این قسمت نوجوانانی هستند که به قصد خروج از کشور طعمه ی باند فروش اعضا میشوند و چندین روز گروگان گرفته میشوند....
Video07:58

ماه عسل 97 روز بیست و یکم مرور شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 روز بیست و یکم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت درباره دختر بچه ای میباشد که از وقتی به دنیا می آیید از ناحیه زانو و پا دچار مشکل هست و نمیتواند راه برود و پدر این دختر هم هر چه داشته هزینه میکند ولی فایده ای ندارد تا اینکه یگ تیم پزشکی که به صورت جهادی فعالیت میکنند به جاسک سفر میکنند و پدر دختر بچه به این تیم پزشکی مراجعه میکند و توسط این تیم مشکلشان برطرف میشود.
Video30:40

ماه عسل 97 روزبیستم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز بیستم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت درباره دختر بچه ای میباشد که از وقتی به دنیا می آیید از ناحیه زانو و پا دچار مشکل هست و نمیتواند راه برود و پدر این دختر هم هر چه داشته هزینه میکند ولی فایده ای ندارد تا اینکه یگ تیم پزشکی که به صورت جهادی فعالیت میکنند به جاسک سفر میکنند و پدر دختر بچه به این تیم پزشکی مراجعه میکند و توسط این تیم مشکلشان برطرف میشود.
Video36:44

ماه عسل 97 روزبیستم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز بیستم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت درباره دختر بچه ای میباشد که از وقتی به دنیا می آیید از ناحیه زانو و پا دچار مشکل هست و نمیتواند راه برود و پدر این دختر هم هر چه داشته هزینه میکند ولی فایده ای ندارد تا اینکه یگ تیم پزشکی که به صورت جهادی فعالیت میکنند به جاسک سفر میکنند و پدر دختر بچه به این تیم پزشکی مراجعه میکند و توسط این تیم مشکلشان برطرف میشود.
Video11:57

ماه عسل 97 روزبیستم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 روز بیستم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت در رابطه با شهیدعلی اقبالی و داستان رشادت و عملیات قهرمانانه ایشون با حضور همسرشون خانم اقبالی و رزمندگان هم دوره شهید اقبالی
Video19:03

ماه عسل 97 روز نوزدهم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز نوزدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت در رابطه با شهیدعلی اقبالی و داستان رشادت و عملیات قهرمانانه ایشون با حضور همسرشون خانم اقبالی و رزمندگان هم دوره شهید اقبالی
Video01:02:52

ماه عسل 97 روز نوزدهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز نوزدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت در رابطه با شهیدعلی اقبالی و داستان رشادت و عملیات قهرمانانه ایشون با حضور همسرشون خانم اقبالی
Video17:05

ماه عسل 97 روز هجدهم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز هجدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت در رابطه با خانواده زندانیان غیرعمد و مشکلاتشان با حضور 4 نفر از اعضای خانواده روی آنتن رفت.
Video59:57

ماه عسل 97 روز هجدهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز هجدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. موضوع این قسمت در رابطه با خانواده زندانیان غیرعمد و مشکلاتشان با حضور 4 نفر از اعضای خانواده روی آنتن رفت.
Video07:39

ماه عسل 97 روز هجدهم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 روز هجدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.موضوع این قسمت در رابطه با بیمارن اوتیسم میباشد که مهمان برنامه خانومی هستند که به این بیماران آموزش موسیقی میدهند.روی آنتن رفت.
Video12:16

ماه عسل 97 روزهفدهم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روزهفدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.موضوع این قسمت در رابطه با بیمارن اوتیسم میباشد که مهمان برنامه خانومی هستند که به این بیمارن آموزش موسیقی میدهند.روی آنتن رفت.
Video01:05:11

ماه عسل 97 روزهفدهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روزهفدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود.موضوع این قسمت در رابطه با بیمارن اوتیسم میباشد که مهمان برنامه خانومی هستند که به این بیمارن آموزش موسیقی میدهند.روی آنتن رفت.
Video01:17:19

ماه عسل 97 روز شانزدهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روزشانزدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. مهمان این قسمت برنامه ماه عسل رضا و امید که برای قتل به زندان افتاده بودن و آزاد شده بودن و این که الان چه احساسی دارند صحبت شد
Video21:02

ماه عسل 97 روز پانزدهم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز پانزدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. مهمان این قسمت برنامه ماه عسل خانواده پرجمعیتی بود که هرکدام از اعضای آن داستان زندگی خود را داشتند، اما یکی از شنیدنی ترین این داستان ها، روایتی از عشق یعقوب به دختر خاله خود است که همه خانواده با این وصلت مخالف بودند اما سرانجام یعقوب توانست با جلب رضایت خانواده ها ازدواج کند.
Video57:34

ماه عسل 97 روز پانزدهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز پانزدهم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شود. مهمان این قسمت برنامه ماه عسل خانواده پرجمعیتی بود که هرکدام از اعضای آن داستان زندگی خود را داشتند، اما یکی از شنیدنی ترین این داستان ها، روایتی از عشق یعقوب به دختر خاله خود است که همه خانواده با این وصلت مخالف بودند اما سرانجام یعقوب توانست با جلب رضایت خانواده ها ازدواج کند.
Video07:16

ماه عسل 97 روز پانزدهم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شودکه در این قسمت با موضوع صلح و آشتی که با حضور مهمانهایی از استانهای ایران که از اقوام مختلفی از ایران هستند که در رابطه با آشتی دادن همسران و یا رضایت گرفتن از خانواده هایی که کسی را از دست داده اند فعالیت داشته اند و..... روی آنتن رفت.
Video22:31

برنامه ماه عسل 97 روز چهاردهم بخش دوم

برنامه ماه عسل 97 روز چهاردهم بخش دوم با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شودکه در این قسمت با موضوع صلح و آشتی که با حضور مهمانهایی از استانهای ایران که از اقوام مختلفی از ایران هستند که در رابطه با آشتی دادن همسران و یا رضایت گرفتن از خانواده هایی که کسی را از دست داده اند فعالیت داشته اند و..... روی آنتن رفت.
Video51:14

برنامه ماه عسل 97 روز چهاردهم بخش اول

برنامه ماه عسل 97 روز چهاردهم بخش اول با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شودکه در این قسمت با موضوع صلح و آشتی که با حضور مهمانهایی از استانهای ایران که از اقوام مختلفی از ایران هستند که در رابطه با آشتی دادن همسران و یا رضایت گرفتن از خانواده هایی که کسی را از دست داده اند فعالیت داشته اند و..... روی آنتن رفت.
Video08:58

برنامه ماه عسل 97 روز چهاردهم مروری بر شب گذشته

برنامه ماه عسل 97 با اجرای احسان علیخانی از شبکه سوم سیما در روزهای ماه مبارک رمضان نمایش داده می شودکه در این قسمت با موضوع "آیا قهرمان زندگی خود هستیم ؟" به روی آنتن رفت . مهمان ویژه این قسمت خانم اشکی هستن که با وجود بیماری شرایط بسیار بد جسمانی برای زندگی خود میجنگد.

برنامه ماه عسل 97

ramezan

۱۳۹۷-۲-۲۷

۱۳۹۷-۳-۲۳

۶۸

مذهبی

برنامه کامل ماه عسل در ماه مبارک رمضان 1397 را در این کانال دنبال کنید