تمرین در خانه

کانال های tamrindarkhane

لیست های پخش(11)

Back , Biceps , Triceps

Back , Biceps , Triceps

تعداد ویدیو: 1

Shoulder

Shoulder

تعداد ویدیو: 1

Upper Body

Upper Body

تعداد ویدیو: 3

Chest & Triceps

Chest & Triceps

تعداد ویدیو: 1

Leg & Back

Leg & Back

تعداد ویدیو: 2

Shoulder Biceps Triceps

Shoulder Biceps Triceps

تعداد ویدیو: 2

Abdominals

Abdominals

تعداد ویدیو: 2

Chest Shoulder Triceps

Chest Shoulder Triceps

تعداد ویدیو: 1

Lower Body

Lower Body

تعداد ویدیو: 3

Full Body

Full Body

تعداد ویدیو: 4

سری ابتدایی

سری ابتدایی

تعداد ویدیو: 1

ویدیو های tamrindarkhane

loading

لیست پخش ایجاد شد.

ام پی فور

اپ mp4 را نصب کنید!

نسخه اندروید

ام پی فور

وب اپ mp4 را نصب کنید!

نسخه iOS

سرویس اشتراک ویدیو ام پی فور

اندروید ios

نظر شما ثبت گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد.