+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:26:06

سریال "خواهرزادها" "Kardes Cocuklari" با زیرنویس فارسی قسمت 17

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:25:09

سریال "گودال" "Cukur" با زیرنویس فارسی قسمت 67

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video02:15:49

سریال "دستم را رها نکن" "Elimi Birakma" با زیرنویس فارسی قسمت 42

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:00:40

تماشای سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 132

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video57:01

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 131

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video02:28:22

سریال "روزی روزگاری چوکوروا" "Bir Zamanlar Cukurova" قسمت 34

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video02:16:55

سریال "آواره" "Hercai" با زیرنویس فارسی قسمت 11

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video55:19

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 130

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video54:15

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 129

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:48:09

سریال "دخترم" "Kizim" با زیرنویس فارسی قسمت 33

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video56:40

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 128

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:00:02

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 127

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:01:26

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 126

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:02:48

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 125

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:04:12

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 124

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video01:04:09

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 123

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video53:52

سریال "جزر و مد" دوبله فارسی قسمت 122

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video02:21:40

سریال "کلاغ سیاه" "Kuzgun" با زیرنویس فارسی قسمت 15

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا کنین
Video02:10:13

سریال "حکایت زندگی ما""Bizim Hikaye" با زیرنویس فارسی قسمت آخر

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:42:30

سریال "دارا و ندارا""Zengin ve Yoksul" با زیرنویس فارسی قسمت 6

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:13:50

سریال "زن" "Kadin" با زیرنویس فارسی قسمت 63

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:17:10

دانلود سریال "دارا و ندارا""Zengin ve Yoksul" با زیرنویس فارسی قسمت 7

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:20:49

دانلود سریال "استانبول ظالم" "Zalim Istanbul" با زیرنویس فارسی قسمت8

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:16:12

دانلود سریال "سیب ممنوعه" "Yasak Elma" با زیرنویس فارسی قسمت 46

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video02:15:00

دانلود سریال "حلقه""Halka" با زیرنویس فارسی قسمت 18

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video36:51

دانلود سریال "قرص ماه" "Ghorse Mah" دوبله فارسی قسمت 76

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video46:52

دانلود سریال "دخترم" "Kizim" دوبله فارسی قسمت 21

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video41:30

دانلود سریال "دخترم" "Kizim" دوبله فارسی قسمت 20

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین
Video40:21

دانلود سریال "دلدادگی" "Deldadgi" دوبله فارسی قسمت 73

داخل سایت ثبت نام کنین و از قسمت پایین داخل کادر مشکی گزینه دنبال کردن بزنین میتونین از داخل کانال https://t.me/Turk_Mediia هر روز فیلم های جدید تماشا و دانلود کنین

Turk_Movie

turk_movie

۱۳۹۸-۱-۱۲

۱۳۹۸-۱-۱۳

۸۲۵

فیلم

این کانال توضیحاتی ندارد.