PishtazProduct
نسخه اندروید

خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

تاریک نمودن حاشیه
SD360p200p
مهمترین معاینات دوران بارداریپزشک بانوان
انصراف

برخی از واکسن های مانند واکسن سرخجه نباید در دوران بارداری فرد آن را تزریق کند.

کانال های این کاربر