PishtazProduct
نسخه اندروید

خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

تاریک نمودن حاشیه
SD360p200p
راز سرطان پستان 2malmal
انصراف

نمونه برداری از پستان خانم ها برای تشخیص سرطان یک امر بسیار طبیعی است که جای هیچ گونه نگرانی در آن نمی باشد. اما متاسفانه وقتی خانم ها برای نمونه گیری می خواهند اقدام کنند اطرافیان او پشیمانش می کنند و عوامل دیگر که در ادامه به آن ها می پردازیم.

کانال های این کاربر