نسخه اندروید

خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

شایع ترین کم خونی کودکان در ایران، کم خونی فقر آهن استدانستنی های کودکانه
انصراف

در این کلیپ با نحوه تخلیه گاز معده در کودکان ،عوارض آن،آشنا خواهید شد.

کانال های این کاربر