مشخصات فنی و قابلیت‌های شاسی بلند سرسخت لکسس GX 460

عنوان دسته بندی : وسیله نقلیه

عنوان کانال : تکنولوژي خودرو

لیست پخش ایجاد شد.