تست تصادف و بررسی ایمنی بی ام دبلیو x1

عنوان دسته بندی : وسیله نقلیه

عنوان کانال : تکنولوژي خودرو

لیست پخش ایجاد شد.