تست مقاومت ماشین کنترلی حرفه ای mt-260 wltoys/نوین آرسی

عنوان دسته بندی : بازی

عنوان کانال : novinrc

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.