آموزش همکاران سیستم در عصرنخبگان - شماره گذاری اسناد

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : asrenokhbegan

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.