اظهارات شفاف عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

عنوان دسته بندی : اطلاعات عمومی

عنوان کانال : mali2000

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.