لری که نمیداند آب قطعه :) !

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : reza

لیست پخش ایجاد شد.