سرویس اشتراک ویدیو ام پی فور

برای افزودن به لیست علاقه مندی باید وارد حساب کاربری شوید.

ورود به حساب کاربری

بستن

بله خیر

ام پی فور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پخش بعد از 8

مستند ظهور قسمت سی و ششم

733 بازدید7 سال پيش
 • می پسندم
 • اشتراک گذاری
 • افزودن به لیست پخش
 • دانلود
 • گزارش تخلف
 • نشان گذاری
shahini

shahiniکاربر shahini

دجال و فراماسونریکانال دجال و فراماسونری

بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

فراماسونری:

در لغت به معنای (بنّای آزاد) یا (معماران آزاد) است . این سازمان،ماهیتی مخفی،پیچیده نهان – روشانه و مخوف دارد. اگر چه فراماسونرها برای خود پیشینه ی بسیار بسیار قدیمی تاریخ جعل می کنند،اما پیدایش یک سازمان مخفی با اغراض مشخص سیاسی و ایدئولوژی لیبرالی درخدمت سرمایه داران غربی را می توان مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دانست.
فراماسونری به لحاظ تشکیلاتی،حاصل تغییر صورت یافتن اصناف قرون وسطایی معماران و بنایان انگلیسی و فرانسوی است که در قرن هیجدهم کاملاً از حالت یک صنف خارج شده و با تکیه بر ایدئولوژی لیبرالی و حمایت های گسترده ی بورژواهای اروپایی به بازوی سازمانی بورژوازی اروپا (به تعبیر دقیق تر،نخستین بازوی سازمانی بورژوازی لیبرال غرب) تبدیل شدند.
فراماسون ها در مراکزی تجمع می کردند که آن را (لُژ) می نامیدند. در ژوئن ۱۷۱۷ چهار لژ بزرگ در لندن با هم تجمع کردند و اولین لژ بزرگ فراماسونری جهان را بوجود آوردند. به سال ۱۷۲۳ اولین کتاب (اساسنامه فراماسونری) به وسیله ی دکتر (آندرسن) تحت نظر لژ بزرگ منتشر گردید. در سال ۱۷۶۳ لژ بزرگ اسکاتلند تشکیل گردید.
فراماسونری به عنوان یک تشکیل سیاسی – لیبرالی که در خدمت اغراض قدرت طلبانه ی سرمایه داران غربی قرار دارد،به شدت از اسطوره ها و برخی مفاهیم سوداگرانه و زرسالارانه ی یهودیت تحریف شده متأثر و ملهم است. به عنوان مثال روی بسیاری از دیپلم- های فراماسونری،نقش واژه ی (یهوه) (خدای بنی اسراییل مطرح شده در تورات به زبان و خط عبری) درج گردیده است. در بسیاری مراسم رسمی ماسون ها،آهنگ (ملکمب) نواخته می شود و سرود تقدیس از آیات تورات تحریف شده خوانده می شود. در باورهای ماسونی،لژهای فراماسونری به مثابه ی یک نمونه ی کوچک معبد سلیمان تلقی می گردد.
دیوارهای لژها به صورت تمثیلی و سمبلیک به شکل معبد حضرت سلیمان تزیین می گردد. اغلب عناوین درجات عالی و گراندماستر ۳۳ گانه ی ماسونی از تاریخ قوم یهود اقتباس شده است. اسناد تردیدناپذیر تاریخی نشان می دهد که فراماسونری از حدود قرن هیجدهم در پیوند نزدیک و تنگاتنگ با جریان یهودگرایی نژادپرست افراطی ای بوده است که پس از کنگره ی ۱۸۹۷ بال،خود را صهیونیست نامیدند. صهیونیسم،ایدئولوی (شووینیستی) زرسالاران یهودی است و فراماسونری از تشکل های پنهانی و مخفی تر و در عین حال فراگیرتر زرسالاری جهانی است که هسته ی مرکزی آن همان بورژواهای یهودی هستند.
فراماسونری بر پایه ی یک تفسیر اومانیستی از عالم قرار دارد و اگر چه به یک (معمار کائنات) – که روایت ماسونی خدا و بیان دیگری از (خدای ساعت ساز) فیلسوفان عصر روشن گری و (دئیست)ها است – معتقد است،اما این خدای مورد نظر ماسونی ها فاقد توحید در ربوبیت تشریعی است و هیچ پیامبر یا دینی را نفرستاده است.
بر این اساس،ماسونیسم بر پایه ی نحوی الحاد پنهان و شرک آشکار آمیخته با نژادپرستی

یهودی پدید آمده است. چون گردانندگان و رهبران لژهای فراماسونری کلان سرمایه داران بزرگ هستند،ماسون ها پیوندهای نزدیک با سرمایه داران دارند و البته باورهای مبنایی ماسونی که به شدت شبه لیبرالیسم است،موجب گردیده که زمینه های تئوریک نیرومندی نیز برای پیوند میان فراماسونری و زرسالاران بوجود آید.
اصول اساسی باورها و اغراض ماسونی را علی رغم پنهان کاری شدیدی که جهت مخفی نگه داشتن آن می شود،می توان این گونه برشمرد:
۱٫ اعتقاد به (خدای ساعت ساز)؛
۲٫ بی اعتقادی به شرایع و انبیاء؛
۳٫ عدم پایبندی به یک دین خاص و احکام آن؛
۴٫ اعتقاد به (اصل پیشرفت) و مشهورات مدرنیستی مانند (توسعه)؛
۵٫ اعتقاد به این که تمدن مدرن،متکامل ترین و بهترین صورت تمدن بشری است؛
۶٫ اعتقاد به مفهوم لیبرالی آزادی بویژه اباحه گری
۷٫ ایده ی تشکیل دولت واحد جهانی بر پایه ی شعار لیبرالی – ماسونیِ (برابری،برادری،آزادی)؛
۸٫ پیش برد اهداف استعماری – بورژوازی انگلیس و آمریکا و دیگر سرمایه داران جهانی تحت لوای پیش برد (تمدن)،(مدنیت) و (پیشرفت)؛
۹٫ ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیت (سکولاریستی)؛
۱۰٫ گسترش دایمی نفوذ جهانی فراماسونری و تشکیل یک دولت لیبرال – سرمایه داری جهانی به رهبری فراماسونرها
۱۱٫ و علاقه ی شدید به اسطوره ها و علایم و شعایر یهودیت وتورات تحریف شده و اغراض شدیداً سداگرانه و طمع ورزانه زرسالاران یهود و پیوند نزدیک با صهیونیسم جهانی.
فراماسونری،ساختاری نهان روشانه و مخفی دارد و ورود افراد به داخل آن،توأم با انجام مقررات خاص و امتحان ها و آزمایش های بسیار است. فراماسون ها از حدود قرن هفدهم به بعد،بیشترین نقش را در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی،نظیر انقلاب فرانسه،جنگ- های استقلال آمریکا،انقلاب انگلیس و نظایر آن داشته اند.
از حدود قرن هیجدهم به بعد نیز فراماسون ها به گسترش دامنه ی نفوذ خود در ممالک آسیایی و آفریقایی پرداختند و نقش مهمی در زمینه سازی برای استقرار و تحکیم سلطه ی دولت ها و کمپانی های سرمایه داری غربی در آن مناطق داشتند.
شعار (برابری) مورد نظر ماسون ها،تکرار همان برابری حقوقی صوری مورد نظر لیبرال ها است که در باطن خود بر پایه ی نابرابری و بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی بنا شده است. مقصود ماسون ها از (آزادی) نیز مفهوم لیبرالی آن است که در تضاد با معنای دینی آزادی و آزادی راستین انسانی قرار دارد. (۲) ماسون ها یکدیگر را (برادر ماسونی) می خوانند و نوعی تجسم و انسجام تشکیلاتی خاص نسبت به یکدیگر و نسبت به باورهای خود دارند. در حالی که دایماً جهانیان را به دست برداشتن از عقاید خود به ویژه عقاید دینی و (تولرانس) دعوت می کنند. اساساً (تسامح و تساهل) در عقاید دینی و (پلورالیسم دینی) از شعارهای معروف فراماسونرها،برای درهم شکستن سد مقاومت باورهای دینی و سنتی در مقابل هجوم استیلاجویانه ی سرمایه سالاری و استعمار بوده است.
فراماسونری در ایران از تشکل های ذی نفوذ و پیچیده و خطرناکی بوده که در مسیر اغراض استعمار و امپریالیسم حرکت کرده است و در نهادهای حکومتی دوران قاجار (از اواسط قاجاریه به بعد) و به ویژه حکومت پهلوی و نیز نهادها و مراکز مطبوعاتی و فرهنگی و هنری ایران سلطه ی تام و تمام داشته است. حضور فعال و خطرناک،اما بسیار پنهانی آن در بسیاری از قلمروهای فرهنگی و مطبوعاتی و هنری،در سال های پس از انقلاب نیز تا حدود زیادی وجود داشته و یا قوت گرفته است. تشکل ها و جریان ها و مطبوعات و افراد وابسته به فراماسونری یا متمایل به آن از لحاظ فکری در هیأتی کاملاً پنهان کارانه و نهان روشانه و منافقانه مروّج ایده ها و شعارهای لیبرالی و جاده صاف کن بازگشت سلطه ی سرمایه داری در ایران پس از انقلاب بوده و هستند و طیف پیچیده و نفوذی و پنهان کار فراماسونری پشت صحنه و کارگردان و نیز منبع اصلی تغذیه ی مالی و تبلیغاتی تهاجم فرهنی – سیاسی علیه انقلاب و آرمان های اسلامی و معنوی در یک دهه ی گذشته بوده است. از خطر حرکت های بسیار نهان روشانه و منافقانه ی فراماسونری علیه تفکر اسلامی و انقلاب دینی و آرمان های معنوی آن و به منظور استحاله و نهایتاً براندازی انقلاب،به هیچ روی نباید غافل شد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

نمایش بیشتر
0 دیدگاه
0 دیدگاه ثبت نظرات بیش از حد مجاز است، چند دقیقه بعد ثبت کنید.
تصویر پیش فرض کاربر

اشتراک گذاری

 • کد ویدیو
 • واتس اپ
 • تلگرام
 • فیسبوک
 • توییتر
 • لینکدین

کد ویدیو

copy

گزارش تخلف

متن گزارش:

ثبت

تکرار پخش